Poskytování údajů na základě licenční smlouvy s koncovým uživatelem na území Evropské unie, Spojeného království, Brazílie, Vietnamu nebo občany Kalifornie

2. října 2023

ID 175247

Tato část obsahuje informace o konkrétních údajích poskytovaných společnosti Kaspersky, pokud jste nainstalovali verzi aplikace, která je určena k použití v Evropské unii, Spojeném království, Brazílii, Vietnamu nebo obyvateli Kalifornie. Informace uvedené v této části neobsahují žádná osobní data uživatele a jsou nezbytné pro funkci softwaru držitele práv, není-li výslovně uvedeno jinak.

Souhlasíte s poskytnutím těchto údajů pro účely zvyšování kvality ochrany v reálném čase, zvyšování kvality chodu softwaru a včasného rozpoznání a nápravy chyb spojených s mechanismem pro instalaci, odebrání a aktualizaci softwaru, a podle počtu uživatelů.

Za účelem sledování počtu uživatelů souhlasíte s automatickým poskytováním následujících informací službě Google Analytics a důvěryhodným partnerům služeb třetích stran držitele práv: název a verze instalovaného softwaru držitele práv, jedinečné ID instalace softwaru v počítači, informace o verzích operačního systému instalovaného v počítači a instalovaných balíčků aktualizace. Data jsou předávána službě Google Analytics přes bezpečné připojení. Přístup k informacím a jejich ochrana se řídí příslušnými podmínkami používání služby Google Analytics.

Poskytovatel služeb třetích stran může zpracovat určená data v zemích, ve kterých je úroveň zabezpečení dat nižší než úroveň zabezpečení v zemi vašeho pobytu anebo zemi, ve které je software používán. Pokud s těmito podmínkami nesouhlasíte, pak software prosím nepoužívejte.

Přijímané informace jsou chráněny držitelem práv zákonem předepsaným způsobem a jsou nezbytné pro funkci softwaru zpřístupněného pro použití podle licence.

Společnost Kaspersky může získaná statistická data využívat na základě shromážděných informací k monitorování trendů v oblasti bezpečnostních hrozeb týkajících se počítačů a publikování zpráv o těchto hrozbách.

Byl článek užitečný?
Co můžeme vylepšit?
Děkujeme za vaši zpětnou vazbu! Pomáháte nám se zlepšovat.
Děkujeme za vaši zpětnou vazbu! Pomáháte nám se zlepšovat.