เงื่อนไขข้อมูลภายใต้ข้อตกลงสิทธิ์การใช้งานสำหรับผู้ใช้ในพื้นที่ของสหภาพยุโรป สหราชอาณาจักร บราซิล เวียดนาม หรือโดยผู้ที่พักอาศัยในแคลิฟอร์เนีย

2 ตุลาคม 2566

ID 175247

ส่วนนี้มีข้อมูลเฉพาะที่มอบให้กับ Kaspersky หากคุณติดตั้งเวอร์ชันแอปพลิเคชันที่กำหนดให้ใช้ในสหภาพยุโรป สหราชอาณาจักร บราซิล เวียดนาม หรือผู้อาศัยในรัฐแคลิฟอร์เนีย ข้อมูลที่กล่าวถึงในส่วนนี้ไม่มีข้อมูลส่วนตัวใดๆ ของผู้ใช้ และจำเป็นสำหรับการทำงานของซอฟต์แวร์ของผู้ถือสิทธิ์ ยกเว้นระบุไว้เป็นอย่างอื่น

คุณยินยอมมอบข้อมูลนี้สำหรับปรับปรุงคุณภาพการปกป้องแบบเรียลไทม์ ปรับปรุงคุณภาพการทำงานของซอฟต์แวร์ และการตรวจจับและแก้ไขได้ทันเวลาสำหรับข้อผิดพลาดที่เกี่ยวข้องกับกลไกการติดตั้ง ลบ และอัปเดตของซอฟต์แวร์ การติดตามจำนวนผู้ใช้

สำหับการติดตามจำนวนผู้ใช้ คุณยอมรับที่จะให้ข้อมูลต่อไปนี้โดยอัตโนมัติกับบริการ Google Analytics และผู้ให้บริการบุคคลที่สามได้รับมอบหมายของผู้ถือครองสิทธิ์: ชื่อและเวอร์ชันของซอฟต์แวร์ที่ติดตั้งของผู้ถือครองสิทธิ์, ID เฉพาะของการติดตั้งซอฟต์แวร์บนคอมพิวเตอร์ และข้อมูลเกี่ยวกับเวอร์ชันของระบบปฏิบัติการที่ติดตั้งบนคอมพิวเตอร์ และแพคเกจการอัปเดตที่ติดดตั้ง ข้อมูลจะส่งไปยังบริการ Google Analytics ผ่านการเชื่อมต่อที่ปลอดภัย การเข้าถึงและการปกป้องข้อมูลมีการควบคุมโดยข้อตกลงในการใช้งานที่เกี่ยวข้องของบริการ Google Analytics

ผู้ให้บริการบุคคลที่สามอาจประมวลผลข้อมูลที่ระบุในประเทศที่มีระดับความปลอดภัยของข้อมูลต่ำกว่าระดับความปลอดภัยของประเทศที่คุณอยู่อาศัย และ / หรือประเทศที่ใช้งานซอฟต์แวร์ ถ้าคุณไม่ยอมรับข้อกำหนดเหล่านี้ โปรดอย่าใช้ซอฟต์แวร์นี้

ข้อมูลที่ได้รับจะถูกป้องกันโดยผู้ถือสิทธิ์ตามที่กฎหมายกำหนดไว้และเป็นข้อมูลที่ต้องการสำหรับการปฏิบัติการของซอฟต์แวร์ซึ่งจะทำให้สามารถเลือกใช้งานภายใต้ใบอนุญาตใช้งานได้

Kaspersky อาจใช้ข้อมูลเชิงสถิติที่ได้รับมาโดยอาศัยข้อมูลที่ได้รวบรวมมาเพื่อตรวจสอบแนวโน้มภัยคุกคามระบบความปลอดภัยสำหรับคอมพิวเตอร์และเผยแพร่รายงานเกี่ยวกับภัยคุกคามเหล่านั้น

คุณคิดว่าบทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
เราสามารถทำอะไรเพื่อปรับปรุงได้บ้าง
ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ! คุณช่วยให้เราปรับปรุง
ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ! คุณช่วยให้เราปรับปรุง