Kaspersky VPN Secure Connectiоn for Windows

Andmete edastamine lõppkasutaja litsentsilepingu alusel Euroopa Liidu, Ühendkuningriigi, Brasiilia või Vietnami territooriumil või California residentide poolt

12. oktoober 2023

ID 175247

See jaotis sisaldab teavet konkreetsete andmete kohta, mis edastatakse Kasperskyle, kui olete paigaldanud rakenduse versiooni, mis on ette nähtud kasutamiseks Euroopa Liidus, Ühendkuningriigis, Brasiilias, Vietnamis või California residentide poolt. Selles jaotises nimetatud teave ei sisalda kasutaja isiklikke andmeid ja on vajalik õiguse valdaja tarkvara kasutamiseks, kui pole selgelt öeldud teisiti.

Reaalajas kaitse kvaliteedi parandamiseks, tarkvara töö kvaliteedi parandamiseks ning vastavalt kasutajate arvule tarkvara paigaldamise, eemaldamise ja uuendamise mehhanismiga seotud tõrgete kiireks tuvastamiseks ja lahendamiseks nõustute esitama need andmed.

Kasutajate arvu jälgimiseks nõustute automaatselt edastama Google Analyticsi teenusele ja õiguse valdaja volitatud kolmandast osapoolest teenuseosutajale järgmise teabe: õiguse valdaja paigaldatud tarkvara nimi ja versioon, arvutisse paigaldatud tarkvara ainu-ID ning teave arvutisse paigaldatud operatsioonisüsteemi versioonide ja paigaldatud uuenduspakettide kohta. Andmed edastatakse Google Analyticsi teenusele turvalise ühenduse kaudu. Juurdepääsu teabele ja selle kaitset reguleerivad Google Analyticsi teenuse asjakohased kasutustingimused.

Kolmandast osapoolest teenuseosutaja võib määratud andmeid töödelda riikides, mille andmekaitsetase on madalam kui teie elukohariigis ja/või tarkvara kasutamise riigis. Kui te ei nõustu nende tingimustega, siis ärge seda tarkvara kasutage.

Õiguse valdaja kaitseb saadud teavet seaduses ettenähtud viisil ja see teave on vajalik litsentsi alusel kasutamiseks kättesaadavaks tehtud tarkvara toimimiseks.

Kaspersky võib kogutud teabe põhjal hangitud statistilisi andmeid kasutada arvutiturbeohtude arengusuundade jälgimiseks ja nende ohtude kohta aruannete avaldamiseks.

Kas sellest artiklist oli abi?
Mida saaksime paremini teha?
Aitäh tagasiside eest! Aitate meil paremaks muutuda.
Aitäh tagasiside eest! Aitate meil paremaks muutuda.