Cung cấp dữ liệu theo Thỏa thuận giấy phép người dùng cuối trên lãnh thổ Liên minh châu Âu, Vương quốc Anh, Brazil, Việt Nam hoặc bởi công dân California

12 Tháng Mười, 2023

ID 175247

Mục này chứa thông tin về những dữ liệu cụ thể mà bạn sẽ cung cấp cho Kaspersky nếu bạn đã cài đặt phiên bản ứng dụng được thiết kế để sử dụng trong Liên minh châu Âu, Vương quốc Anh, Brazil, Việt Nam hoặc bởi công dân California. Thông tin được đề cập trong mục này không chứa bất kì dữ liệu cá nhân nào của Người dùng, và là cần thiết để vận hành Phần mềm của Đơn vị sở hữu bản quyền, trừ khi được nói khác đi.

Bạn đồng ý cung cấp các dữ liệu này để nâng cao chất lượng bảo vệ trong thời gian thực, nâng cao chất lượng vận hành của phần mềm và phát hiện kịp thời và khắc phục các lỗi liên quan đến cơ chế cài đặt, gỡ bỏ và cập nhật phần mềm, đồng thời tính đến số lượng người sử dụng.

Để theo dõi số người sử dụng, bạn đồng ý tự động cung cấp các thông tin sau đây đến dịch vụ Google Analytics và đến một nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba được tin tưởng bởi Đơn vị sở hữu bản quyền: tên và phiên bản của phần mềm được cài đặt của Đơn vị sở hữu bản quyền, ID riêng của bản cài đặt phần mềm trên máy tính, và thông tin về các phiên bản của hệ điều hành được cài đặt trên máy tính và các gói cập nhật được cài đặt. Dữ liệu được truyền tải đến dịch vụ Google Analytics thông qua một kết nối bảo mật. Quyền truy cập đến và bảo vệ thông tin được quy định bởi các điều khoản sử dụng có liên quan của dịch vụ Google Analytics.

Một nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba có thể xử lý các dữ liệu cụ thể ở các quốc gia mà tại đó cấp độ bảo mật dữ liệu thấp hơn cấp độ bảo mật của quốc gia nơi bạn cư trú và/hoặc quốc gia nơi phần mềm được sử dụng. Nếu bạn không chấp nhận các điều khoản này, vui lòng không sử dụng phần mềm.

Thông tin nhận được bảo vệ bởi Đơn vị sở hữu bản quyền theo quy định của pháp luật và được yêu cầu cho sự vận hành của Phần mềm được cung cấp để sử dụng theo giấy phép.

Kaspersky có thể sử dụng dữ liệu thống kê dựa trên thông tin thu được để giám sát các xu hướng đe dọa bảo mật máy tính và phát hành báo cáo về chúng.

Bạn có thấy bài viết này hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện điều gì không?
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.