Събиране на информация за обслужване на клиенти

12 октомври 2023 г.

ID 84091

След като сте уведомили специалистите от екипа за обслужване на клиенти за даден проблем, те може да ви помолят да създадете отчет, който съдържа информация за вашата операционна система и да го изпратите до екипа за обслужване на клиенти. Възможно е специалистите от екипа за обслужване на клиенти да ви помолят да създадете файл за проследяване. Файлът за проследяване позволява да се проследи стъпка по стъпка процесът по изпълнение на команди на приложението и да се определи етапът на работа на приложението, в който възниква грешка.

За да се предостави по-добра поддръжка по въпроси, свързани с функционирането на приложението, специалистите от екипа за обслужване на клиенти може да ви помолят да промените временно настройките на приложението за отстраняване на грешки, докато се изпълнява диагностиката. За целта може да е необходимо да извършите следните действия:

  • Да съберете разширена диагностична информация
  • Да настроите фино настройките на приложението, които не са достъпни през стандартния потребителски интерфейс
  • Да реконфигурирате съхраняването и изпращането на събрана диагностична информация
  • Да настроите прехващане на мрежови трафик и да запишете мрежовия трафик на файл

Специалистите от екипа за обслужване на клиенти ще ви дадат цялата необходима информация за изпълнение на тези действия (инструкции стъпка по стъпка, настройки за промяна, скриптове, допълнителни функции на командния ред, модули за отстраняване на грешки, специални инструменти и др.) и ще ви информират какви данни ще се събират за целите на отстраняването на грешки. След като информацията от разширената диагностика е събрана, тя се съхранява на компютъра на потребителя. Събраните данни не се изпращат автоматично на Kaspersky.

Препоръчва се да изпълнявате предходните действия единствено под ръководството на специалистите от екипа за обслужване на клиенти след получаване на инструкции за това. Промяна на настройките на приложението от вас по начини, които не са описани в помощния раздел или не са препоръчани от специалистите от екипа за обслужване на клиенти, може да причини забавяния и сривове на операционната система, намаляване на нивото на защита на вашия компютър и повреждане на наличността и целостта на обработената информация.

В този раздел

Създаване на отчет за състоянието на системата

Изпращане на файлове с данни

Как да направите запис на екрана, ако възникне проблем с приложение

Съдържание и съхраняване на файлове за проследяване

Намерихте ли тази статия за полезна?
Какво може да подобрим?
Благодарим за обратната връзка! Помагате ни да се подобрим.
Благодарим за обратната връзка! Помагате ни да се подобрим.