Informatie verzamelen voor Klantenondersteuning

12 april 2023

ID 84091

Nadat u een probleem hebt gemeld aan de experts van de Klantenondersteuning, kunnen ze u vragen een rapport met informatie over uw besturingssysteem te maken en het te verzenden naar de Klantenondersteuning. Experts van de Klantenondersteuning kunnen u ook vragen een tracebestand te maken. Met het tracebestand kunt u programma-opdrachten stapsgewijs volgen en bepalen in welke fase van de programmawerking zich een fout voordoet.

Voor een betere ondersteuning bij problemen met de werking van het programma vragen deskundigen van de Klantenondersteuning u mogelijk de programma-instellingen tijdelijk te wijzigen om tijdens de diagnose fouten op te sporen. Hiervoor moet u wellicht de volgende acties uitvoeren:

  • Verzamel uitgebreide diagnostische informatie.
  • Voer een gedetailleerde configuratie uit van de programma-instellingen die niet via de standaard gebruikersinterface toegankelijk zijn.
  • Configureer de opslag en verzending van verzamelde diagnostische gegevens opnieuw.
  • Stel de onderschepping van netwerkverkeer en de opslag ervan in een bestand in.

Experts van de Klantenondersteuning geven u de noodzakelijke informatie voor het uitvoeren van deze acties (stapsgewijze instructies, instellingen die moeten worden gewijzigd, scripts, extra functies voor opdrachtregels, modules voor foutopsporing, speciale hulpprogramma's, enz.) en zeggen u welke gegevens worden verzameld voor de foutopsporing. Nadat de uitgebreide diagnostische gegevens zijn verzameld, worden deze op de computer van de gebruiker opgeslagen. De verzamelde gegevens worden niet automatisch verzonden naar Kaspersky.

U wordt aanbevolen de voorafgaande acties alleen uit te voeren onder begeleiding van een expert van de Klantenondersteuning nadat u hiervoor instructies hebt gekregen. Als u de programma-instellingen zelf wijzigt op een manier die niet in de Help wordt beschreven of die niet door de experts van de Klantenondersteuning is aanbevolen, kan het besturingssysteem vertragen en crashen, het beveiligingsniveau van de computer dalen en de beschikbaarheid en de integriteit van de verwerkte gegevens verminderen.

In deze sectie

Rapport over de systeemstatus maken

Gegevensbestanden verzenden

Een schermopname maken als u een probleem ondervindt met een programma

Inhoud en opslag van traceringsbestanden

Vond je dit artikel nuttig?
Wat kunnen we beter doen?
Bedankt voor je feedback! Je helpt ons verbeteren.
Bedankt voor je feedback! Je helpt ons verbeteren.