Συλλογή πληροφοριών για την Εξυπηρέτηση Πελατών

2 Οκτωβρίου 2023

ID 84091

Αφού ειδοποιήσετε τους ειδικούς της Εξυπηρέτησης πελατών για κάποιο πρόβλημα, μπορεί να σας ζητήσουν να δημιουργήσετε μια αναφορά που περιέχει πληροφορίες σχετικά με το λειτουργικό σας σύστημα και να την στείλετε στην Εξυπηρέτηση πελατών. Οι ειδικοί της Εξυπηρέτησης πελατών υποστήριξης μπορεί επίσης να σας ζητήσουν να δημιουργήσετε ένα αρχείο ιχνών. Το αρχείο ιχνών επιτρέπει την ιχνηλάτηση βήμα-βήμα της διαδικασίας εκτέλεσης των εντολών της εφαρμογής και τον εντοπισμό του σταδίου της λειτουργίας της εφαρμογής στο οποίο παρουσιάζεται το σφάλμα.

Για την παροχή καλύτερης υποστήριξης σε θέματα που σχετίζονται με τη λειτουργικότητα της εφαρμογής, οι ειδικοί της Εξυπηρέτησης πελατών ενδέχεται να σας ζητήσουν να αλλάξετε προσωρινά τις ρυθμίσεις της εφαρμογής για σκοπούς αποσφαλμάτωσης κατά τη διάρκεια της πραγματοποίησης διαγνωστικών ελέγχων. Για να το κάνετε αυτό, μπορεί να χρειαστεί να εκτελέσετε τις εξής ενέργειες:

  • Να συλλέξετε εκτεταμένες διαγνωστικές πληροφορίες
  • Να επεξεργαστείτε λεπτομερώς τις ρυθμίσεις της εφαρμογής που δεν είναι προσβάσιμες μέσω του τυπικού περιβάλλοντος εργασίας χρήστη
  • Να ρυθμίσετε εκ νέου τις παραμέτρους αποθήκευσης και αποστολής των διαγνωστικών πληροφοριών που συλλέγονται
  • Να ρυθμίσετε την καταγραφή της κυκλοφορίας δικτύου και την αποθήκευσή της σε ένα αρχείο

Οι ειδικοί της Εξυπηρέτησης πελατών θα σας δώσουν όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για την εκτέλεση αυτών των ενεργειών (οδηγίες βήμα-βήμα, ρυθμίσεις που πρέπει να τροποποιηθούν, δέσμες ενεργειών, πρόσθετες λειτουργίες γραμμής εντολών, λειτουργικές μονάδες εντοπισμού σφαλμάτων, ειδικά βοηθητικά προγράμματα κτλ.) και θα σας ενημερώσουν σχετικά με το ποια δεδομένα πρόκειται να συλλεχθούν για σκοπούς εντοπισμού σφαλμάτων. Μόλις ολοκληρωθεί η συλλογή των εκτεταμένων διαγνωστικών πληροφοριών, αυτές αποθηκεύονται στον υπολογιστή του χρήστη. Τα δεδομένα που συλλέγονται δεν αποστέλλονται αυτόματα στην Kaspersky.

Σας συνιστούμε να εκτελέσετε τις προαναφερόμενες ενέργειες μόνο αν σας ζητηθεί από έναν ειδικό της Εξυπηρέτησης πελατών και ακολουθώντας τις οδηγίες του. Εάν επιχειρήσετε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις της εφαρμογής μόνοι σας και με τρόπους που δεν περιγράφονται στη Βοήθεια ή δεν συνιστώνται από τους ειδικούς της Εξυπηρέτησης πελατών, ενδεχομένως να προκληθεί επιβράδυνση της λειτουργίας ή σφάλμα στο λειτουργικό σύστημα, να μειωθεί το επίπεδο προστασίας του υπολογιστή σας και να διαταραχθεί η διαθεσιμότητα και ακεραιότητα των πληροφοριών που υποβάλλονται σε επεξεργασία.

Σε αυτήν την ενότητα

Δημιουργία μιας αναφοράς κατάστασης συστήματος

Αποστολή αρχείων δεδομένων

Πώς να κάνετε καταγραφή οθόνης εάν αντιμετωπίζετε πρόβλημα με μια εφαρμογή

Περιεχόμενο και αποθήκευση των αρχείων ιχνών

Βρήκατε χρήσιμο αυτό το άρθρο;
Τι μπορούμε να κάνουμε καλύτερα;
Ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Μας βοηθάτε να βελτιωθούμε.
Ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Μας βοηθάτε να βελτιωθούμε.