Shromažďování informací pro zákaznický servis

2. října 2023

ID 84091

Poté, co specialistům zákaznického servisu oznámíte problém, mohou vás vyzvat, abyste vytvořili zprávu obsahující informace o vašem operačním systému a poslali ji zákaznickému servisu. Specialisté zákaznického servisu vás také mohou vyzvat, abyste vytvořili trasovací soubor. Trasovací soubor umožňuje trasování procesu provádění příkazů aplikace krok za krokem a určení fáze činnosti aplikace, v níž došlo k chybám.

Pro poskytování lepší podpory u potíží týkajících se fungování aplikace vás mohou specialisté zákaznického servisu během provádění diagnostiky požádat o dočasnou změnu nastavení aplikace pro účely ladění. K tomu může být potřeba provést následující kroky:

  • Sběr rozšířených diagnostických informací
  • Vyladění nastavení aplikace, která nejsou dostupná prostřednictvím standardního uživatelského rozhraní
  • Změnit konfiguraci ukládání a odesílání shromážděných diagnostických informací
  • Nastavení zachycování síťového provozu a uložení síťového provozu do souboru

Specialisté zákaznického servisu vám k provedení těchto kroků poskytnou veškeré nutné informace (podrobné pokyny, měněné nastavení, skripty, další funkce příkazového řádku, moduly ladění, speciální nástroje atd.) a budou vás informovat, která data budou pro účely ladění shromažďována. Po shromáždění se rozšířené diagnostické informace uloží do počítače uživatele. Shromážděná data nejsou automaticky odesílána společnosti Kaspersky.

Doporučujeme provést předchozí kroky až po obdržení pokynů specialisty zákaznického servisu. Pokud změníte nastavení aplikace sami způsobem, který není popsán v Nápovědě či není doporučován specialisty zákaznického servisu, může dojít k zpomalení a chybám operačního systému, snížení úrovně ochrany počítače a poškození dostupnosti a neporušenosti zpracovaných informací.

V tomto oddíle

Vytvoření zprávy o stavu systému

Odesílání datových souborů

Jak pořídit záznam obrazovky v případě problému s aplikací

Obsah a uložení souborů trasování

Byl článek užitečný?
Co můžeme vylepšit?
Děkujeme za vaši zpětnou vazbu! Pomáháte nám se zlepšovat.
Děkujeme za vaši zpětnou vazbu! Pomáháte nám se zlepšovat.