Kaspersky VPN Secure Connectiоn for Windows

Samla in information åt kundtjänst

2 oktober 2023

ID 84091

Efter att du meddelat den kundtjänstens specialister om ett problem kan de ibland be dig om att skapa en rapport som innehåller information om ditt operativsystem, och därefter be dig skicka rapporten till kundtjänsten. Kundtjänstens specialister kan även be dig om att skapa en spårningsfil. Med spårningsfilen kan du spåra utförandet av programkommandona, steg för steg, och fastställa det skede där en programåtgärd ger upphov till ett fel.

För att kunna ge bättre hjälp vid frågor rörande programmets funktion så kan kundtjänstens specialister be dig att ändra programinställningarna för felsökning temporärt medan diagnostiken pågår. För att göra detta så kan du behöva utföra följande åtgärder:

  • Samla utökad diagnostikinformation
  • Finjustera programinställningar som inte är tillgängliga från det vanliga användargränssnittet
  • Konfigurera lagring och sändning av insamlad diagnostikinformation
  • Konfigurera avlyssning av nätverkstrafik och spara nätverkstrafiken till en fil

Kundtjänstens specialister kommer att ge dig all information som du behöver för att utföra dessa åtgärder (steg-för-steg-instruktioner, inställningar som ska ändras, skript, ytterligare kommandon, felsökningsmoduler, särskilda verktyg, osv.) och kommer att informera dig om vilka uppgifter som kommer att samlas in för felsökning. Efter att extra diagnostikinformation samlats in så sparas den på användarens dator. Den insamlade informationen skickas inte till Kaspersky automatiskt.

Du uppmanas att endast utföra föregående åtgärder med vägledning av kundtjänstens specialister efter att du har fått instruktioner om detta. Att ändra programinställningarna själv på sätt som inte beskrivs i hjälpavsnittet eller på sätt som inte rekommenderas av kundtjänstens specialister, kan orsaka försämrad hastighet och allvarliga fel i operativsystemet, sänka din dators skyddsnivå samt skada den bearbetade informationens tillgänglighet och integritet.

I detta avsnitt

Skapa en systemstatusrapport

Skicka datafiler

Hur man gör en skärminspelning om du har problem med en applikation

Innehåll och lagring av spårningsfiler

Tyckte du att den här artikeln var till hjälp?
Hur kan vi förbättras?
Tack för din återkoppling! Du hjälper oss förbättras.
Tack för din återkoppling! Du hjälper oss förbättras.