Zbieranie informacji dla Obsługi klienta

2 października 2023

ID 84091

Po powiadomieniu specjalistów z działu Obsługi klienta o wystąpieniu problemu, mogą oni poprosić o utworzenie raportu, zawierającego informacje o Twoim systemie operacyjnym, i wysłanie go do działu Obsługi klienta. Specjaliści z działu Obsługi klienta mogą również poprosić o utworzenie pliku śledzenia. Plik śledzenia umożliwia śledzenie procesu wykonywania poleceń aplikacji krok po kroku, a także określenie etapu działania aplikacji, w którym pojawił się błąd.

Aby zapewnić lepsze wsparcie w sprawach związanych z funkcjonowaniem aplikacji, specjaliści z działu Obsługi klienta mogą poprosić o tymczasową zmianę ustawień aplikacji w celu debugowania podczas diagnostyki. Konieczne może okazać się wykonanie następujących czynności:

  • Zgromadzenie rozszerzonych informacji diagnostycznych
  • Dostosowanie ustawień aplikacji, które nie są dostępne poprzez standardowy interfejs użytkownika
  • Zmiana konfiguracji magazynu i wysłanie zgromadzonych informacji diagnostycznych
  • Aktywowanie przechwytywania ruchu sieciowego i zapisanie wyników do pliku

Specjaliści z działu Obsługi klienta przekażą wszystkie informacje niezbędne do wykonania powyższych czynności (szczegółowe instrukcje, ustawienia, które mają zostać zmienione, skrypty, dodatkowe funkcje wiersza poleceń, moduły diagnostyczne, specjalne narzędzia itd.) oraz poinformują, jakie dane zostaną zebrane do celów debugowania. Po zakończeniu zbierania rozszerzonych informacji diagnostycznych, zostaną one zapisane na komputerze użytkownika. Zgromadzone dane nie są automatycznie wysyłane do Kaspersky.

Powyższe czynności zaleca się wykonywać tylko na polecenie specjalisty z działu Obsługi klienta i pod jego nadzorem. Samodzielna zmiana ustawień aplikacji w sposób, który nie został opisany w Systemie pomocy lub nie został zalecony przez specjalistę działu Obsługi klienta, może spowolnić system lub spowodować jego awarię, zredukować poziom ochrony komputera, a także naruszyć dostępność i integralność przetworzonych informacji.

W tej sekcji

Tworzenie raportu o stanie systemu

Wysyłanie plików danych

Wykonywanie nagrania ekranu w przypadku napotkania problemu z aplikacją

Zawartość i przechowywanie plików śledzenia

Czy ten artykuł był pomocny?
Co możemy zrobić lepiej?
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.