O součásti Anti-Banner

3. října 2023

ID 127381

K dispozici pouze ve verzích Kaspersky Standard, Kaspersky Plus a Kaspersky Premium.

Součást Anti-Banner je určena k ochraně před reklamními lištami při procházení webu. Součást Anti-Banner blokuje reklamní lišty zobrazované na webech, které si prohlížíte, a v rozhraní některých aplikací. Součást Anti-Banner blokuje reklamní lišty ze seznamu známých reklamních lišt, který je součástí databází aplikace Kaspersky. Blokování reklamních lišt lze provádět v rozhraní aplikace Kaspersky nebo přímo v prohlížeči.

Ve výchozím nastavení jsou povolené reklamní lišty na webech ze seznamu Webové stránky společnosti Kaspersky. Tento seznam sestavují experti společnosti Kaspersky a patří sem weby společnosti Kaspersky a jejích partnerů, jejichž weby slouží k hostování reklam společnosti Kaspersky. Pokud považujete za nutné, aby byly reklamní lišty na webech společnosti Kaspersky a jejích partnerů blokovány, můžete tento seznam zobrazit a jeho používání deaktivovat.

Počítadlo blokovaných reklamních lišt zobrazuje celkový počet blokovaných reklamních lišt na celém webu v závislosti na počtu stránek webu otevřených v prohlížeči. Pokud je v prohlížeči otevřena jedna stránka, počítá se pouze blokování na této stránce webu. Pokud je v prohlížeči otevřeno několik stránek stejného webu, započítají se blokované reklamní lišty na všech stránkách webu otevřených v prohlížeči.

Informace o fungování součásti Anti-Banner jsou k dispozici ve zprávách.

Na součást Anti-Banner se vztahují následující omezení:

  • Některé weby zjišťují, zda jsou reklamy na jejich stránkách blokovány, a nezobrazují obsah, dokud uživatel blokování reklam nevypne. Chcete-li zobrazit obsah takovéhoto webu, musíte přidat jeho adresu do výjimek.
  • Nelze-li určit webovou stránku, na které je umístěna reklamní lišta, aplikace Kaspersky tuto reklamní lištu neblokuje a nezobrazuje informace o této liště.
  • Je-li možné určit webovou stránku, na které je umístěna reklamní lišta, ale která se neshoduje s žádnou jednotlivou otevřenou webovou stránkou otevřenou ve webovém prohlížeči, aplikace Kaspersky tuto reklamní lištu zablokuje nebo umožní zobrazení reklamní lišty v závislosti na stanovených informacích. Aplikace zobrazí informace o reklamní liště ve zprávách, ale nezahrne tyto informace do statistiky součásti Anti-Banner zobrazované v prohlížeči.
  • Statistika součásti Anti-Banner zobrazená ve webovém prohlížeči může zahrnovat reklamní lišty zablokované při předchozím načtení webových stránek, včetně reklamních lišt zablokovaných dříve a znovu načtených.
  • Statistika součásti Anti-Banner zobrazená v prohlížeči nezahrnuje reklamní lišty, které byly po načtení webové stránky zablokovány v dynamickém obsahu stránky.

Byl článek užitečný?
Co můžeme vylepšit?
Děkujeme za vaši zpětnou vazbu! Pomáháte nám se zlepšovat.
Děkujeme za vaši zpětnou vazbu! Pomáháte nám se zlepšovat.