Πληροφορίες για το Πρόγραμμα Anti-Banner

3 Οκτωβρίου 2023

ID 127381

Διατίθεται μόνο σε Kaspersky Standard, Kaspersky Plus και Kaspersky Premium.

Το στοιχείο Πρόγραμμα Anti-Banner είναι σχεδιασμένο για να παρέχει προστασία από τα διαφημιστικά πλαίσια κατά την περιήγησή σας στο web. Το Πρόγραμμα Anti-Banner αποκλείει τα διαφημιστικά πλαίσια που εμφανίζονται στις τοποθεσίες web που επισκέπτεστε και στο περιβάλλον εργασίας ορισμένων εφαρμογών. Το Πρόγραμμα Anti-Banner αποκλείει τα διαφημιστικά πλαίσια από τη λίστα των γνωστών διαφημιστικών πλαισίων που είναι ενσωματωμένη στις βάσεις δεδομένων της εφαρμογής Kaspersky. Μπορείτε να διαχειριστείτε τον αποκλεισμό των διαφημιστικών πλαισίων μέσω του περιβάλλοντος εργασίας της εφαρμογής Kaspersky ή απευθείας στο πρόγραμμα περιήγησης.

Από προεπιλογή, τα διαφημιστικά πλαίσια επιτρέπονται στις τοποθεσίες web που περιλαμβάνονται στη λίστα Τοποθεσίες web της Kaspersky. Αυτή η λίστα αναπτύσσεται από ειδικούς της Kaspersky και περιλαμβάνει τις τοποθεσίες web της Kaspersky και των συνεργατών της οι οποίες φιλοξενούν διαφημίσεις της Kaspersky. Μπορείτε να εμφανίσετε αυτήν τη λίστα ή να απενεργοποιήσετε τη χρήση αυτής της λίστας εάν θεωρείτε ότι είναι απαραίτητος ο αποκλεισμός των διαφημιστικών πλαισίων στις τοποθεσίες web της Kaspersky και των συνεργατών της.

Ο μετρητής αποκλεισμένων διαφημιστικών πλαισίων εμφανίζει τον συνολικό αριθμό αποκλεισμένων διαφημιστικών πλαισίων σε ολόκληρη την τοποθεσία ανάλογα με το πόσες ιστοσελίδες είναι ανοικτές στο πρόγραμμα περιήγησης. Αν μία σελίδα είναι ανοικτή στο πρόγραμμα περιήγησης, μετριούνται μόνο οι αποκλεισμοί σε αυτή τη σελίδα. Αν στο πρόγραμμα περιήγησης είναι ανοικτές διάφορες σελίδες της ίδιας τοποθεσίας, μετριούνται τα αποκλεισμένα διαφημιστικά πλαίσια σε όλες τις σελίδες της τοποθεσίας που έχουν ανοιχτεί στο πρόγραμμα περιήγησης.

Πληροφορίες σχετικά με τη λειτουργία του Προγράμματος Anti-Banner είναι διαθέσιμες στις αναφορές.

Οι ακόλουθοι περιορισμοί ισχύουν για το Πρόγραμμα Anti-Banner:

  • Ορισμένες τοποθεσίες αντιλαμβάνονται τον αποκλεισμό των διαφημίσεων στις σελίδες τους και δεν εμφανίζουν περιεχόμενο μέχρι να απενεργοποιήσει ο χρήστης το εργαλείο αποκλεισμού διαφημίσεων. Για να δείτε το περιεχόμενο μιας τέτοιας τοποθεσίας, χρειάζεται να προσθέσετε τη διεύθυνσή της στις εξαιρέσεις.
  • Εάν η ιστοσελίδα στην οποία βρίσκεται το διαφημιστικό πλαίσιο δεν ήταν δυνατόν να προσδιοριστεί, η εφαρμογή Kaspersky δεν αποκλείει το συγκεκριμένο διαφημιστικό πλαίσιο και δεν εμφανίζει πληροφορίες για αυτό.
  • Εάν η ιστοσελίδα στην οποία βρίσκεται το διαφημιστικό πλαίσιο ήταν δυνατόν να προσδιοριστεί αλλά δεν ήταν δυνατόν να αντιστοιχιστεί σε οποιαδήποτε μεμονωμένη ιστοσελίδα που είναι ανοιγμένη στο πρόγραμμα περιήγησης, η εφαρμογή Kaspersky αποκλείει το διαφημιστικό πλαίσιο ή επιτρέπει την εμφάνιση του διαφημιστικού πλαισίου ανάλογα με τις πληροφορίες που έχουν προσδιοριστεί. Η εφαρμογή εμφανίζει πληροφορίες σχετικά με το διαφημιστικό πλαίσιο σε αναφορές, αλλά δεν περιλαμβάνει αυτές τις πληροφορίες στα στατιστικά στοιχεία του Προγράμματος Anti-Banner που εμφανίζονται στο πρόγραμμα περιήγησης.
  • Τα στατιστικά στοιχεία του Προγράμματος Anti-Banner που εμφανίζονται στο πρόγραμμα περιήγησης μπορεί να περιλαμβάνουν διαφημιστικά πλαίσια που αποκλείστηκαν την προηγούμενη φορά που πραγματοποιήθηκε φόρτωση των ιστοσελίδων, συμπεριλαμβανομένων των διαφημιστικών πλαισίων που αποκλείστηκαν νωρίτερα και που φορτώθηκαν ξανά.
  • Τα στατιστικά στοιχεία του Προγράμματος Anti-Banner που εμφανίζονται στο πρόγραμμα περιήγησης δεν περιλαμβάνουν τα διαφημιστικά πλαίσια που αποκλείστηκαν στο δυναμικό περιεχόμενο μιας σελίδας μετά τη φόρτωση μιας τοποθεσίας web.

Βρήκατε χρήσιμο αυτό το άρθρο;
Τι μπορούμε να κάνουμε καλύτερα;
Ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Μας βοηθάτε να βελτιωθούμε.
Ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Μας βοηθάτε να βελτιωθούμε.