Om Anti-Banner

3. oktober 2023

ID 127381

Kun tilgjengelig i Kaspersky Standard, Kaspersky Plus og Kaspersky Premium.

Komponenten Anti-Banner er utviklet for å gi beskyttelse mot bannere når du surfer på nettet. Anti-Banner blokkerer bannere på nettstedene du åpner, samt i grensesnittene til bestemte programmer. Anti-Banner blokkerer bannere fra listen over ukjente bannere, som er bygd inn i databasene til Kaspersky-programmet. Du kan administrere blokkering av bannere, enten i grensesnittet til Kaspersky-programmet eller direkte i nettleseren.

Som standard tillates bannere på nettsteder fra listen over Kasperskys nettsteder. Denne listen kompileres av Kasperskys eksperter og inkluderer nettstedene til Kaspersky og deres partnere som inneholder Kaspersky-annonser. Du kan vise denne listen eller deaktivere bruk av den hvis du ser det som nødvendig å blokkere bannere på nettstedene til Kaspersky og dets partnere.

Telleren for blokkerte bannere viser det totale antallet blokkeringer på hele nettstedet, avhengig av hvor mange sider som er åpne i nettleseren. Hvis én side er åpen i nettleseren, blir bare blokkeringer på denne siden på nettstedet talt. Hvis flere sider på samme nettsted er åpne i nettleseren, telles de blokkerte bannerne på alle sidene på nettstedet som er åpne i nettleseren.

Informasjon om funksjonen til Anti-Banner er tilgjengelig i rapporter.

Følgende begrensninger gjelder for Anti-Banner:

  • Enkelte nettsider oppdager at annonser på sidene deres er blokkert, og viser ikke innholdet før brukeren slår av annonseblokkeringen. Hvis du vil se innholdet på slike sider, må du legge til adressene i unntakslisten.
  • Hvis det ikke kan fastslås hvilken webside banneret er på, vil Kaspersky-programmet verken blokkere eller vise informasjon om banneret.
  • Hvis det kan fastslås hvilken webside banneret er på, men websiden ikke samsvarer med noen av websidene som er åpnet i nettleseren, vil Kaspersky-programmet blokkere banneret eller tillate at banneret vises, avhengig av informasjonen som har blitt fastslått. Programmet viser informasjon om dette banneret i rapporter, men inkluderer ikke denne informasjonen i statistikken for Privat surfing i nettleseren.
  • Statistikk som vises for Anti-Banner i nettleseren kan inkludere bannere som ble blokkert forrige gang websidene ble lastet inn, inkludert bannere som har blitt blokkert tidligere og som lastes inn på nytt.
  • Statistikken for Anti-Banner, som vises i nettleseren, inkluderer ikke bannere som ble blokkert i dynamisk innhold på en side etter at et nettsted har blitt låst.

Synes du at denne artikkelen er nyttig?
Hva kan vi gjøre bedre?
Takk for din tilbakemelding! Du hjelper oss med å forbedre.
Takk for din tilbakemelding! Du hjelper oss med å forbedre.