Om skydd mot webbannonser

3 oktober 2023

ID 127381

Endast tillgängligt i Kaspersky Standard, Kaspersky Plus och Kaspersky Premium.

Komponenten Skydd mot webbannonser är skapad för att ge skydd mot webbannonser medan du surfar. Skydd mot webbannonser blockerar annonser på webbplatser som du besöker och annonser i gränssnittet för vissa program. Skydd mot webbannonser blockerar annonser som är med i listan över kända webbannonser, vilken är inbäddad i databaserna för Kaspersky-programmet. Du kan hantera blockering av webbannonser via Kaspersky-programmets gränssnitt eller direkt i webbläsaren.

Som standard tillåts webbannonser på webbplatser som är med i listan över Kasperskys webbplatser. Denna lista har sammanställts av Kasperskys experter, och innehåller Kaspersky-webbplatser och dess partners webbplatser, som hyser annonser för Kaspersky. Du kan visa denna lista eller inaktivera användningen av listan om du anser det vara nödvändigt att blockera webbannonser på webbplatser från Kaspersky och dess partners.

Räknaren för blockerade webbannonser visar det totala antalet blockerade webbannonser för hela webbplatsen, beroende på hur många sidor som är öppna i webbläsaren. Om en sida är öppen i webbläsaren räknas bara blockeringar på den här sidan av webbplatsen. Om flera sidor av samma webbplats är öppna i webbläsaren, räknas blockerade webbannonser på alla sidor av webbplatsen som är öppna i webbläsaren.

Information om användningen av Skydd mot webbannonser finns i rapporter.

Följande begränsningar gäller Skydd mot webbannonser:

  • Visa webbplatser upptäcker att reklam på deras sida är blockerade och kommer ej att visa innehållet tills användaren stänger av sin reklamblockerare. För att se webbplatsens innehåll måste du lägga till den som ett undantag.
  • Om webbplatsen som hyser annonsen inte kan fastställas blockerar Kaspersky-programmet inte denna annons och visar ingen information om den.
  • Om webbplatsen där annonsen finns kunde fastställas men inte matchas till någon specifik webbplats som är öppen i webbläsaren, blockerar eller tillåter Kaspersky-programmet annonsen beroende på informationen som har fastställts. Programmet visar information om webbannonserna i rapporter, men omfattar inte denna information i statistik i Skydd mot webbannonser, som visas i webbläsaren.
  • Statistiken för Skydd mot webbannonser som visas i webbläsaren kan innehålla de webbannonser som blockerades förra gången webbplatserna lästes in, inklusive annonser som tidigare blockerats och lästs in igen.
  • Statistiken för Skydd mot webbannonser som visas i webbläsaren innehåller inte de webbannonser som blockerades i dynamiskt innehåll på en sida efter en webbplats har lästs in.

Tyckte du att den här artikeln var till hjälp?
Hur kan vi förbättras?
Tack för din återkoppling! Du hjälper oss förbättras.
Tack för din återkoppling! Du hjälper oss förbättras.