Poskytování údajů na základě licenční smlouvy s koncovým uživatelem

11. října 2023

ID 171236

Rozbalit vše | Sbalit vše

Zobrazení Podmínek týkajících se zpracování údajů v licenční smlouvě s koncovým uživatelem

Není-li výslovně uvedeno jinak, informace uvedené v této části neobsahují žádné z osobních údajů uživatele a jsou nutné k provozu aplikace.

Přijetím podmínek licenční smlouvy s koncovým uživatelem se zavazujete automaticky společnosti Kaspersky poskytovat prostřednictvím nainstalované aplikace příslušné informace, práva k nimž patří společnosti Kaspersky, za účelem zlepšování kvality ochrany v reálném čase a generování nejvhodnějších informačních a reklamních nabídek; zlepšování výkonu softwaru a rychlosti identifikace a eliminace chyb spojených s instalací, odebráním a aktualizací softwaru; zjišťování počtu uživatelů.

Během instalace a provozu aplikace Kaspersky Safe Kids verze 9.0.2.XXXX(d) jsou zpracovávány následující údaje:

Údaje o operačním systému (OS) uživatele: název OS, verze a číslo sestavení; balíček služby aktualizace OS, chybový kód OS.

Údaje o zařízení uživatele: anonymizovaná IP adresa; formát hardwaru zařízení (virtuální počítač nebo fyzický počítač).

Údaje o aplikaci: ID aplikace; plná verze aplikace (hlavní, vedlejší, sestava, bezpečnostní oprava); stav aplikace; datum a čas vydání databází aplikace; verze databází aplikace, typ nainstalovaného Softwaru; příznak udávající, zda je Software připojen k Webovému portálu.

Údaje o instalaci: ID sestavy aplikace; jazyk lokalizace softwaru; číslo předchozí verze; datum a čas instalace; ID aplikace společnosti Kaspersky, v rámci níž byla rozšíření Kaspersky Password Manager spuštěna; scénář, v němž byla aplikace nainstalována; typ instalace (původní instalace nebo aktualizace); zda byla instalace ručně přerušena; scénář, v němž uživatel prošel průvodcem prvním spuštěním aplikace; známky spuštění instalace produktu pro mobilní zařízení; skutečnost, že se zobrazilo oznámení o možné instalaci produktu pro mobilní zařízení, stav instalace rozšíření prohlížeče.

Údaje o dohodách s uživatelem: název a verze dohod; stav přijetí dohod (přijaty nebo odmítnuty).

Údaje o aktualizaci: verze součásti Aktualizátor; počet havárií součásti Aktualizátor; ID typu úlohy aktualizace; počet neúspěšných ukončení úlohy aktualizace; ID výsledku aktualizace.

Stav připojení účtu My Kaspersky (připojený nebo nepřipojený).

Údaje o licenci: stav licence; typ licence; zdroj, ze kterého byla licence zakoupena; typ předplatného; stav přechodu na prémiovou verzi; počet přechodů na prémiovou verzi; počet návratů na bezplatnou verzi.

Údaje o aktualizaci konfigurace KSN: současný identifikátor konfigurace; stav aktualizace konfigurace (úspěšná/neúspěšná); kód chyby aktualizace.

Údaje o dvoustupňovém ověření: kód ze zprávy SMS; ID obrázku „Nejsem robot“; typ obrázku „Nejsem robot“; znaky zadané z obrázku „Nejsem robot“; kontext ověření a ID relace.

Údaje o trezoru: dostupnost trezoru; chyby, které nastaly při odemykání místního trezoru; událost automatického vyplnění položky trezoru; chyby, které nastaly při odemykání cloudového úložiště; počet položek jednotlivých typů chráněných aplikací, verze algoritmu pro šifrování trezoru.

Údaje o synchronizaci: stav poslední synchronizace; datum a čas poslední synchronizace.

Údaje o prohlížečích uživatele: prohlížeče, v nichž bylo nainstalováno rozšíření Kaspersky Password Manager; název výchozího prohlížeče v počítači; verze používaných prohlížečů.

Údaje o přenášení dat: frekvence plánovaných přenosů dat (každý den, každý týden nebo každý měsíc); stav aplikace v době plánovaného přenosu dat (spuštěna nebo nespuštěna); datum a čas plánovaného přenosu dat; datum a čas předchozího plánovaného přenosu dat; datum a čas posledního provedeného přenosu dat.

Údaje odesílané s vaším názorem: název domény, na níž je aplikace spuštěna; domény adres URL zadaných do adresního řádku uživatelem; komentář v názoru uživatele; typ problému; hodnocení (pozitivní nebo negativní).

Údaje o interakci uživatele s aplikací: identifikátory otevřených oken, karet a bublin aplikace; identifikátory aktivovaných ovládacích prvků programu; čas události zobrazený uživateli (standardní čas UTC).

Údaje o požadavku webové služby: zpracovávaná webová adresa; metoda požadavku http; stav odpovědi služby Držitele práv; celková doba zpracování požadavku; adresa DNS webové služby, ke které se přistupuje; vzdálený port a adresa IP webové služby, ke které se přistupuje; informace o implementaci obsluhy přístupu k webové službě; typ chyby zpracování protokolu; kód chyby; metoda použitá pro ověření v Softwaru; ID protokolu; doba trvání přístupu k serveru.

Další údaje: atributy služby uložených položek; kategorie dokumentu; informace o přidávaných souborech PDF; součást hodnoty hash SHA hesla k účtu; anonymizované online formuláře identifikované aplikací; typ odkazu, na který bylo kliknuto v rozhraní aplikace; seznam ID obdržených zpráv; ID programu, který poskytuje licenci; funkční režim programu; ověřovací token ve službách držitele práv; TTL tokenu; typ tokenu; kód kategorie chyby; cesta ke zpracovávanému objektu; číslo řádku zdrojového souboru v obsluze výjimky; text chybové zprávy; jedinečné ID požadavku na služby držitele práv.

Vaše osobní údaje jsou uloženy místně na vašem počítači ve složce %SYSTEMDRIVE%\Users\%USERNAME%\AppData\Local\Kaspersky Lab\Kaspersky Password Manager pod následujícími názvy:

  • storage.kvdb
  • kpm_vault.edb

Údaje zpracovávané během instalace a provozu v dřívějších verzích aplikace Kaspersky Password Manager

Společnost Kaspersky chrání veškeré takto obdržené informace v souladu se zákonem a příslušnými pravidly společnosti Kaspersky. Údaje jsou zasílány bezpečným kanálem.

Byl článek užitečný?
Co můžeme vylepšit?
Děkujeme za vaši zpětnou vazbu! Pomáháte nám se zlepšovat.
Děkujeme za vaši zpětnou vazbu! Pomáháte nám se zlepšovat.