Om Overvågning af harddisk

3. oktober 2023

ID 155986

Kun tilgængelig i Kaspersky Plus og Kaspersky Premium.

Hvis din harddisk pludselig bliver beskadiget, kan dette medføre tab af data gemt på harddisken. Kaspersky-programmet lader dig overvåge din harddisks tilstand ved hjælp af S.M.A.R.T. (Self-Monitoring Analysis and Reporting Technology). Denne teknologi er baseret på kontinuerlig overvågning af harddiskens vigtigste ydeevneegenskaber. Ved hjælp af Kaspersky-programmet kan du hurtigt finde ud af, om harddisktilstanden bliver værre og kopiere data fra beskadigede drev til andre medier.

Hvis Overvågning af harddiskhelbred er aktiveret, overvåger Kaspersky-programmet konstant tilstanden for dine harddiske og giver dig besked, hvis tilstanden forværres. Du kan få vist tilstanden for både interne og eksterne harddiske. Beskeder om, at harddisktilstanden bliver værre, vises i meddelelsesområdet på proceslinjen. Detaljerede rapporter om resultaterne af harddiskovervågningen vises i afsnittet Rapporter.

Hvis din harddisks tilstand forværres, og det ikke længere er sikkert at gemme data på drevet, tilbyder Kaspersky-programmet dig at kopiere data fra dette drev til andre medier for at undgå datatab. Du kan kopiere data fra en beskadiget harddisk til et hvilket som helst godt medie, som er tilgængeligt.

Du kan deaktivere Overvågning af harddisk. Efter deaktivering af Overvågning af harddiskhelbred giver Kaspersky-programmet dig ikke længere besked om ændringer i harddiskens tilstand og tilbyder dig ikke at kopiere data fra beskadigede drev til andre medier.

Var artiklen hjælpsom?
Hvad kan vi gøre bedre?
Tak for din feedback! Du hjælper os med at blive bedre.
Tak for din feedback! Du hjælper os med at blive bedre.