За Монитор за изправността на твърдия диск

3 октомври 2023 г.

ID 155986

Предлага се само в Kaspersky Plus и Kaspersky Premium.

Ако вашият твърд диск се повреди изненадващо, това може да причини загуба на данни, съхранявани на него. Приложението Kaspersky Ви позволява да наблюдавате изправността на Вашия твърд диск с помощта на S.M.A.R.T. (Технология за самоконтрол, анализ и отчитане). Тази технология се основава на непрекъснатия мониторинг на основните характеристики на производителността на твърдия диск. С приложението Kaspersky можете бързо да разберете за влошаване на състоянието на твърдия диск и копирането на данни от повредени дискове на други носители.

Ако Мониторът за изправността на твърдия диск е включен, приложението Kaspersky непрекъснато ще наблюдава изправността на Вашите твърди дискове и ще Ви уведоми, когато състоянието им се влоши. Можете да преглеждате изправността на вътрешните и външните твърди дискове. Известия за влошаването на състоянието на твърдия диск се показват в областта за уведомяване на лентата на задачите. Подробни отчети за резултатите от мониторинга на твърдия диск се показват в раздела Отчети.

Ако състоянието на Вашия твърд диск се влоши и вече не е безопасно да съхранявате данни на диска, приложението Kaspersky Ви предлага да копирате данни от този диск на друг носител, за да избегнете загуба на данни. Можете да копирате данни от повреден твърд диск на всякакъв наличен добър носител.

Можете да изключите монитора за изправността на твърдия диск. След като изключите Монитора за изправността на твърдия диск, приложението Kaspersky вече не Ви уведомява за смяната на състоянието на Вашите твърди дискове и няма да Ви предлага да копирате данни от повредени дискове на други носители.

Намерихте ли тази статия за полезна?
Какво може да подобрим?
Благодарим за обратната връзка! Помагате ни да се подобрим.
Благодарим за обратната връзка! Помагате ни да се подобрим.