Giới thiệu về Trình theo dõi tình trạng ổ cứng

3 Tháng Mười, 2023

ID 155986

Chỉ khả dụng trong Kaspersky Plus và Kaspersky Premium.

Nếu ổ đĩa cứng của bạn đột nhiên bị hỏng, sự cố này có thể làm mất dữ liệu được lưu trữ trên ổ đĩa cứng đó. Ứng dụng Kaspersky cho phép bạn giám sát tình trạng của các ổ đĩa cứng bằng S.M.A.R.T. (Công nghệ tự giám sát phân tích và báo cáo). Công nghệ này dựa trên hoạt động giám sát liên tục các đặc điểm hiệu năng chính của ổ đĩa cứng. Bằng cách sử dụng ứng dụng Kaspersky, bạn có thể nhanh chóng phát hiện ra tình trạng ngày càng kém của ổ đĩa cứng và sao chép dữ liệu gừ các ổ bị hỏng sang các phương tiện khác.

Nếu Giám sát tình trạng ổ đĩa cứng được bật, ứng dụng Kaspersky sẽ liên tục giám sát tình trạng của các ổ đĩa cứng của bạn và thông báo cho bạn khi tình trạng ngày càng kém. Bạn có thể xem tình trạng của cả ổ đĩa cứng trong và ổ đĩa cứng ngoài. Các thông báo về tình trạng ổ đĩa cứng ngày càng kém đi được hiển thị trong vùng thông báo của thanh công cụ. Các báo cáo chi tiết về kết quả giám sát ổ đĩa cứng được hiển thị trong mục Báo cáo.

Nếu tình trạng ổ đĩa cứng ngày càng kém đi và việc lưu trữ dữ liệu trên ổ đó không còn an toàn nữa, ứng dụng Kaspersky sẽ đề nghị bạn sao chép dữ liệu từ ổ này sang các phương tiện khác để tránh mất mát dữ liệu. Bạn có thể sao chép dữ liệu từ một ổ đĩa cứng bị hỏng sang bất kỳ phương tiện nào sẵn có còn hoạt động tốt.

Bạn có thể tắt Giám sát tình trạng ổ đĩa cứng. Sau khi tắt Trình theo dõi tình trạng ổ cứng, ứng dụng Kaspersky sẽ không thông báo cho bạn về tình trạng thay đổi của các ổ đĩa cứng của bạn và không đề nghị bạn sao chép dữ liệu từ các ổ bị hỏng sang các phương tiện khác nữa.

Bạn có thấy bài viết này hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện điều gì không?
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.