Om overvåking av harddiskens tilstand

3. oktober 2023

ID 155986

Kun tilgjengelig i Kaspersky Plus og Kaspersky Premium.

Hvis harddisken din plutselig blir skadet, kan dette føre til tap av data som er lagret på harddisken. Kaspersky-programmet lar deg overvåke tilstanden til harddiskene dine ved bruk av S.M.A.R.T. (Self-Monitoring Analysis and Reporting Technology). Denne teknologien er basert på kontinuerlig overvåking av harddiskens sentrale ytelseskarakteristikker. Med Kaspersky-programmet kan du raskt finne ut om harddiskeens tilstand forverres, og kopiere data fra skadede stasjoner til andre medier.

Hvis overvåking av harddiskens tilstand er aktivert, overvåker Kaspersky-programmet harddiskenes tilstand kontinuerlig og varsler deg når tilstanden forverres. Du kan se tilstanden til både interne og eksterne harddisker. Varsler om at harddiskens tilstand forverres, vises i varslingsområdet på oppgavelinjen. Detaljerte rapporter om resultater fra harddiskovervåkingen vises under Rapporter.

Hvis harddiskens tilstand forverres og det ikke lenger er sikkert å lagre data på stasjonen, tilbyr Kaspersky-programmet deg å kopiere data fra denne stasjonen til andre medier for å unngå tap av data. Du kan kopiere data fra en skadet harddisk til ethvert godt medium som er tilgjengelig.

Du kan deaktivere overvåking av harddiskens tilstand. Etter at du deaktiverer overvåking av harddiskens tilstand, gir Kaspersky-programmet deg ikke lenger beskjed om endringer i harddiskenes tilstand og gir deg ikke mulighet til å kopiere data fra skadede stasjoner til andre medier.

Synes du at denne artikkelen er nyttig?
Hva kan vi gjøre bedre?
Takk for din tilbakemelding! Du hjelper oss med å forbedre.
Takk for din tilbakemelding! Du hjelper oss med å forbedre.