Osnovni podaci o komponenti Kontrola ispravnosti čvrstog diska

3. oktobar 2023.

ID 155986

Dostupno samo u paketima Kaspersky Plus i Kaspersky Premium.

Ukoliko se vaš čvrsti disk iznenada ošteti, to može da dovede do gubitka podataka koji su sačuvani na tom čvrstom disku. Kaspersky aplikacija vam omogućava da pratite ispravnost vaših čvrstih diskova pomoću S.M.A.R.T. (Analiza samostalnog nadgledanja i tehnologija izveštavanja). Ova tehnologija je zasnovana na neprekidnom nadgledanju glavnih karakteristika performansi čvrstog diska. Pomoću Kaspersky aplikacije, možete brzo da saznate kada ispravnost vašeg čvrstog diska počne da se pogoršava i da iskopirate podatke sa oštećenih disk jedinica na druge uređaje.

Ukoliko je Kontrola ispravnosti čvrstog diska omogućena, Kaspersky aplikacija stalno prati ispravnost vaših čvrstih diskova i obaveštava vas ukoliko se njihovo stanje pogorša. Možete da prikažete ispravnost unutrašnjih i spoljašnjih čvrstih diskova. Obaveštenja o pogoršanju ispravnosti čvrstog diska prikazuju se u oblasti obaveštenja na traci zadataka. Opširni izveštaji o rezultatima praćenja čvrstih diskova prikazuju se u odeljku Izveštaji.

Ukoliko se ispravnost vašeg čvrstog diska pogorša i više nije bezbedno da čuvate podatke na istom, Kaspersky aplikacija ponudiće vam da kopirate podatke na druge uređaje kako biste izbegli gubitak podataka. Podatke sa oštećenog čvrstog diska možete da kopirate na bilo koji dobar i dostupan uređaj.

Možete da onemogućite komponentu Kontrola ispravnosti čvrstog diska. Nakon što se onemogući komponenta Kontrola ispravnosti čvrstog diska, Kaspersky aplikacija vas više ne obaveštava ukoliko se promeni ispravnost vašeg čvrstog diska i ne nudi vam da kopirate podatke sa oštećenih diskova na druge uređaje.

Da li vam je članak bio od koristi?
Šta bismo mogli da uradimo bolje?
Hvala vam na povratnim informacijama! Pomažete nam da postanemo bolji.
Hvala vam na povratnim informacijama! Pomažete nam da postanemo bolji.