Om Hälsoövervakare för hårddisk

3 oktober 2023

ID 155986

Endast tillgängligt i Kaspersky Plus och Kaspersky Premium.

Om din hårddisk plötsligt skadas, kan detta orsaka förlust av data som lagras på hårddisken. Med Kaspersky-programmet kan du övervaka hårddiskens hälsa med hjälp av S.M.A.R.T. (Self-Monitoring Analysis and Reporting Technology). Denna teknik bygger på kontinuerlig övervakning av hårdiskens huvudprestanda. Med Kaspersky-programmet, kan du snabbt ta reda på om hårddisken blir värre och kopiera data från skadade enheter till andra medier.

Om Hälsoövervakare för hårddisken är aktiverat, övervakar Kaspersky-programmet ständigt din hårddisk och meddelar dig när dess prestanda försämras. Du kan visa hälsan för både interna och externa hårddiskar. Meddelanden som talar om ifall hårddiskens hälsa försämras visas i aktivitetsfältets meddelandedel. Detaljerade rapporter om resultaten för hårddiskövervakning visas i avsnittet Rapporter.

Om din hårddisks hälsa förvärras och det inte längre är säkert att lagra data på enheten, erbjuder Kaspersky-programmet dig att kopiera data från den här enheten till andra medier för att undvika dataförlust. Du kan kopiera data från en skadad hårddisk till valfritt bra medium som finns tillgängligt.

Du kan inaktivera Hälsoövervakare för hårddisk. Efter att ha inaktiverat Hälsoövervakare för hårddisken, meddelar Kaspersky-programmet dig inte längre om dina hårddiskars förändrade hälsa och erbjuder inte kopiering av data från skadadenheter till andra medier.

Tyckte du att den här artikeln var till hjälp?
Hur kan vi förbättras?
Tack för din återkoppling! Du hjälper oss förbättras.
Tack för din återkoppling! Du hjälper oss förbättras.