Ordliste

15. marts 2021

ID 90

Aktivering af programmet

Skifter til den fuldt fungerende udgave af programmet. Programmet aktiveres af brugeren under eller efter programinstallationen. For at kunne aktivere programmet skal brugeren have en aktiveringskode.

Aktiveringskode

En kode, som du modtager ved køb af en licens til Kaspersky Anti-Virus. Denne kode er nødvendig for at aktivere programmet.

Aktiveringskoden er en unik række med tyve alfanumeriske tegn i formatet xxxxx-xxxxx-xxxxx-xxxxx.

Antivirusdatabaser

Databaser, som indeholder oplysninger om computersikkerhedstrusler, som Kaspersky har kendskab til på databasernes udgivelsestidspunkt. Poster i antivirusdatabaserne gør det muligt at opdage skadelig kode i scannede objekter. Antivirusdatabaserne er oprettet af Kasperskys specialister og opdateres hver time.

Blokering af et objekt

Nægte adgang til et objekt fra tredjepartsprogrammer. Et blokeret objekt kan ikke læses, eksekveres, ændres eller slettes.

Database over skadelige webadresser

En liste over webadresser, hvis indhold kan betragtes som farligt. Listens oprettes af Kasperskys specialister. Den opdateres regelmæssigt og er den del af Kasperskys programpakke.

Database over webadresser brugt til phishing

Liste over webadresser, der er defineret som phishing af Kasperskys eksperter. Databasen opdateres regelmæssigt, og den er en del af Kaspersky-programmet.

Digital signatur

En krypteret datablok, der er integreret i et dokument eller program. En digital signatur anvendes til at identificere forfatteren af dokumentet eller programmet. Forfatteren af dokumentet eller programmet skal have et digitalt certifikat, der beviser forfatterens identitet, for at oprette en digital signatur.

Med en digital signatur kan du verificere datakilde og dataintegritet og beskytte dig mod forfalskninger.

Diskboot-sektor

En boot-sektor er et bestemt område på en computers harddisk, diskette eller anden datalagringsenhed. Den indeholder oplysninger om diskens filsystem og et indlæsningsprogram der er ansvarligt for at starte operativsystemet.

Der findes et antal vira, som inficerer boot-sektorer, som derfor kaldes boot-vira. Kaspersky-programmet gør det muligt at scanne boot-sektorer for virus og desinficere dem, hvis der findes en infektion.

Exploit

En softwarekode, der bruger en sårbarhed i systemet eller softwaren. Exploits bruges ofte til at installere malware på computeren uden brugerens viden.

Falsk positiv

Situation, hvor Kasperskys program betragter et uinficeret objekt som inficeret, fordi dets kode ligner en virus.

Filmaske

Repræsentation af et filnavn ved hjælp af jokertegn. De almindelige jokertegn, der anvendes i filmasker, er * og ?, hvor * repræsenterer et vilkårligt antal tegn, og ? står for et enkelt tegn.

Heuristisk analysefunktion

En teknologi til at registrere trusler, der endnu ikke findes oplysninger om i Kasperskys databaser. Den heuristiske analysefunktion registrerer objekter, hvis aktiviteter kan udgøre en sikkerhedstrussel. Objekter, der registreres af den heuristiske analysefunktion, betragtes som værende sandsynligvis inficerede. For eksempel kan et objekt blive betragtet som sandsynligvis inficeret, hvis det indeholder kommandosekvenser, der er typiske for skadelige objekter (åbn fil, skriv til fil).

iChecker-teknologi

En teknologi, der gør det muligt at øge hastigheden af virusscanningen, fordi objekter, der ikke er ændret, siden de sidst blev scannet, ikke scannes, forudsat at scanningsparametrene (databaserne og indstillingerne) ikke er ændret. Oplysningerne om de enkelte filer er gemt i en speciel database. Denne teknologi benyttes både i forbindelse med beskyttelse i realtid og scanninger, som startes af brugeren.

Kaspersky-programmet kan f.eks. have scannet et arkiv og tildelt det statussen ikke inficeret. Næste gang springer programmet dette arkiv over, medmindre det er blevet ændret, eller scanningsindstillingerne er ændret. Hvis du har ændret arkivets indhold ved at tilføje et nyt objekt, eller hvis du har ændret scanningsindstillingerne eller opdateret programdatabaserne, scannes arkivet igen.

Begrænsninger ved iChecker-teknologien:

  • Denne teknologi kan ikke bruges til store filer, da det er hurtigere at scanne en fil end at kontrollere, om den er blevet ændret, siden den sidst blev scannet
  • Teknologien understøtter et begrænset antal formater.
Inficerbar fil

En fil, som på grund af sin struktur eller sit format kan bruges af kriminelle som "beholder" til at opbevare og sprede skadelig kode. Som regel er det eksekverbare filer, f.eks. filer med filtypenavnet .COM, .EXE, .DLL osv. Risikoen for at aktivere en skadelig kode i sådanne filer er temmelig høj.

Inficeret objekt

Et objekt, hvis kode fuldstændig matcher kodesegment fra kendt malware. Kaspersky anbefaler ikke at bruge sådanne objekter.

Inkompatibelt program

Et antivirusprogram fra en tredjepartsleverandør eller et Kaspersky-program, der ikke understøtter administration via Kaspersky Anti-Virus.

Karantæne

Et dedikeret lager, hvori programmet lagrer backupkopier af filer, der er blevet modificeret eller slettet under desinficering. Kopier af filer lagres i et særligt format, der ikke udgør nogen trussel for computeren.

Kaspersky Security Network (KSN)

Kasperskys skybaseret vidensbase, der indeholder oplysninger om programmers og websteders omdømme. Brug af data fra Kaspersky Security Network sikrer en hurtigere reaktion for Kaspersky-programmer på trusler, forbedrer visse beskyttelseskomponenters effektivitet og mindsker risikoen for falske positiver.

Kasperskys opdateringsservere

Kasperskys HTTP-servere, hvorfra opdateringer af databaser og softwaremoduler downloades.

Komprimeret fil

En komprimeret eksekverbar fil, som indeholder et dekomprimeringsprogram og eksekveringsvejledning til operativsystemet.

Licensperiode

Det tidsrum, som du har adgang til programmets funktioner og ret til at bruge yderligere tjenester i.

Opdatering

Proceduren for at erstatte/tilføje nye filer (databaser eller programmoduler)m der hentes fra Kasperskys opdateringsservere.

Opdateringspakke

En filpakke til opdatering af databaser og programmoduler. Et Kaspersky-program kopierer opdateringspakker fra Kasperskys opdateringsservere og installerer og anvender dem automatisk.

Opgave

Funktionerne i Kasperskys program implementeres i form af opgaver som f.eks.: opgaven Fuld scanning eller Opdatering.

Opgaveindstillinger

Programindstillinger, der er specifikke for hver opgavetype.

Phishing

En slags internetsvindel, hvor e-mail-meddelelser sendes med det formål at stjæle fortrolige oplysninger.

Proces, der er tillid til

En softwareproces, hvis filoperationer ikke begrænses af Kasperskys-programmet i realtidsbeskyttelsestilstand. Når Kaspersky Anti-Virus opdager en mistænkelig aktivitet fra en proces, der er tillid til, fjernes processen over listen, der er tillid til, og alle dens aktiviteter blokeres.

Programmoduler

Filer i Kaspersky-installationspakken, der er ansvarlige for at udføre hovedopgaverne i det tilhørende program. Et bestemt programmodul svarer til hver enkelt type opgave, der udføres af programmet (beskyttelse, scanning, opdateringer af databaser og programmoduler).

Protokol

Et tydeligt defineret og standardiseret regelsæt, der styrer interaktion mellem en klient og en server. Velkendte protokoller og de tjenester, de er forbundet med er f.eks. HTTP, FTP og NNTP.

Rootkit

Et program eller et sæt af programmer til at skjule sporene efter en ubuden gæst eller malware i operativsystemet.

I Windows-baserede operativsystemer henviser et rootkit normalt til et program, som trænger ind i operativsystemet og afbryder systemfunktioner (Windows API'er). Afbrydelse og ændring af API-funktioner på lavt niveau er de primære metoder, der gør det muligt for disse programmer at være ret skjult i operativsystemet. Et rootkit kan normalt også maskere tilstedeværelsen af processer, mapper og filer, som er lagret på et diskdrev, samt registreringsdatabasenøgler, hvis de er beskrevet i konfigurationen af rootkittet. Mange rootkits installerer sine egne drivere og tjenester på operativsystemet (disse er også "usynlige").

Sandsynligvis inficeret objekt

Et objekt, hvis kode indeholder modificeret kode fra en kendt trussel eller kode, der på baggrund af dens adfærd svarer til en trussel.

Sandsynligvis spam

Meddelelse, der ikke definitivt kan betragtes som spam, men som har flere spam-attributter (f.eks. visse typer af mailforsendelser og reklamemeddelelser).

Sårbarhed

En mangel i et operativsystem eller et program, der kan udnyttes af malware-udviklere til at trænge ind i operativsystemet eller programmet og ødelægge dets integritet. Tilstedeværelsen af et stort antal sårbarheder i et operativsystem gør det upålideligt, fordi vira, der trænger ind i operativsystemet, kan forårsage forstyrrelser i selve operativsystemet og i installerede programmer.

Script

Et lille computerprogram eller en uafhængig del af et program (funktion), der som hovedregel udvikles med det formål at eksekvere en bestemt opgave. Det bruges oftest sammen med programmer, der er integreret i hypertekst. Der køres f.eks. scripts, når du åbner angivne websteder.

Hvis realtidsbeskyttelse er aktiveret, sporer programmet igangsættelsen af scripts, hvorefter de afbrydes og scannes. Afhængigt af resultatet af scanningen kan du enten blokere eller tillade, at scriptet udføres.

Sikkerhedskomponenter

Integrerede dele af Kaspersky Anti-Virus, der er beregnede til at beskytte mod specifikke typer af trusler (f.eks. Anti-Phishing). De enkelte komponenter er relativt uafhængige af hinanden, så de kan deaktiveres eller konfigureres individuelt.

Sikkerhedsniveau

Sikkerhedsniveauet er defineret som en foruddefineret samling af indstillinger for en programkomponent.

Spam

Masserundsendte e-mail, som man ikke har bedt om, er for det meste reklamer.

Spor

Kørsel af programmet i debugging-tilstand. Efter hver kommando udføres, stoppes programmet, og resultatet er dette trin vises.

Startobjekter

Det sæt programmer, der er nødvendige for at starte operativsystemet og softwaren, der er installeret på computeren, og betjene den korrekt. Disse objekter eksekveres, hver gang operativsystemet startes. Det er vira, som er i stand til at inficere autorun-objekter specifikt, hvilket f.eks. kan medføre, at opstart af operativsystemet blokeres.

Tastelogger

Et program, der er designet til skjult logning af oplysninger om de taster, som burgeren trykker på. Tasteloggere fungerer som særlige programmer, der opsnapper tasteanslag.

Tilgængelig opdatering

Et sæt opdateringer til Kaspersky-programmoduler, herunder vigtige opdateringer, der er samlet over et stykke tid, og ændringer i programmets arkitektur.

Tillidsgruppe

En gruppe, hvor Kaspersky Anti-Virus anbringer et program eller en proces på grundlag af følgende kriterier: Tilstedeværelsen af en digital signatur, ry i Kaspersky Security Network, tillidsniveau for programkilden og den potentielle fare ved handlinger, der udføres af programmet eller processen. På grundlag af den tillidsgruppe, som et program tilhører, kan Kaspersky Anti-Virus begrænse de handlinger, som programmet må udføre i operativsystemet.

I Kaspersky Anti-Virus tilhører programmer en af følgende tillidsgrupper: Programmer, der er tillid til, Programmer med lav begrænsning, Programmer med høj begrænsning eller Programmer der ikke er tillid til.

Trafikscanning

Realtidsscanning, der anvender oplysninger fra den aktuelle (nyeste) version af databaserne for objekter, der overføres via alle protokoller (for eksempel HTTP, FTP osv.).

Trusselsniveau

Et indeks, der viser sandsynligheden for, at et program udgør en trussel for operativsystemet. Trusselsniveauet beregnes ved hjælp af heuristisk analyse på baggrund af to typer kriterier:

  • Statiske (f.eks. oplysninger om et programs eksekverbare fil: størrelse, oprettelsesdato osv.)
  • Dynamiske, som bruges under simulation af programmets drift i et virtuelt miljø (analyse af programmets anmodninger til systemfunktioner)

Trusselsniveau giver mulighed for at opdage adfærd, der er typisk for malware. Jo lavere trusselsniveauet er, desto flere handlinger får programmet tilladelse til at udføre i operativsystemet.

Ukendt virus

En ny virus, som der ikke er oplysninger om i databaserne. Generelt opdager programmet ukendte vira ved hjælp af den heuristiske analysefunktion, og disse objekter klassificeres som sandsynligvis inficerede. Sådanne objekter mærkes som sandsynligvis inficerede.

Virus

Et program, der inficerer andre programmer ved at tilføje sin kode til dem for at opnå kontrollen, når de inficerede filer køres. Denne enkle definition beskriver den primære handling, som enhver virus foretager – at inficere.

Virusudbrud

En serie overlagte forsøg på at inficere en enhed med en virus.

Var artiklen hjælpsom?
Hvad kan vi gøre bedre?
Tak for din feedback! Du hjælper os med at blive bedre.
Tak for din feedback! Du hjælper os med at blive bedre.