Ordliste

15. mars 2021

ID 90

Aktivering av programmet

Veksle programmet til fullstendig fungerende modus. Programmet aktiveres av brukeren under eller etter installasjon av programmet. Brukeren må ha en aktiveringskode for å aktivere programmet.

Aktiveringskode

En kode du mottar når du kjøper en lisens for Kaspersky Anti-Virus. Denne koden behøves for å aktivere programmet.

Aktiveringskoden er en unik sekvens med 20 alfanumeriske tegn i formatet xxxxx-xxxxx-xxxxx-xxxxx.

Antivirusdatabaser

Disse databasene inneholder informasjon om datasikkerhetstruslene som Kaspersky kjenner til på utgivelsestidspunktet for databasene. Oppføringene i disse databasene gjør det mulig å oppdage skadelige koder i skannede objekter. Databasene opprettes av ekspertene til Kaspersky, og oppdateres hver time.

Beskyttelseskomponenter

Hovedelementene i Kaspersky Anti-Virus, som beskytter datamaskinen mot bestemte trusseltyper (for eksempel Anti-Phishing). Alle komponentene er relativt uavhengige av hverandre, slik at de kan deaktiveres og konfigureres individuelt.

Blokkering av et objekt

Nekter tilgang til et objekt fra eksterne programmer. Et blokkert objekt kan ikke bli lest, kjørt, endret eller slettet.

Database med phishing-nettadresser

Liste over nettadresser som er definert som phishing-nettadresser av spesialister fra Kaspersky. Databasen blir jevnlig oppdatert og er del av Kasperskys programpakke.

Database med skadelige nettadresser

Liste over nettadresser der innholdet kan betraktes som farlig. Listen er opprettet av Kasperskys spesialister, og oppdateres regelmessig og er inkludert i programpakken for Kaspersky.

Digital signatur

En kryptert blokk med data som er innebygd i et dokument eller et program. En digital signatur brukes til å identifisere forfatteren av dokumentet eller programmet. Forfatteren av dokumentet eller programutvikleren må ha et digitalt sertifikat som beviser sin identitet, for å kunne opprette en digital signatur.

Ved hjelp av en digital signatur kan du kontrollere datakilden og dataintegriteten og beskytte deg mot svindel.

Diskens oppstartssektor

En oppstartssektor er et bestemt sted på en datamaskins harddisk, diskett eller annen datalagringsenhet. Den inneholder informasjon om diskens filsystem og et oppstartsprogram som har som oppgave å starte operativsystemet.

Det finnes mange virus som infiserer oppstartssektorer, som dermed kalles oppstartsvirus. Med programmet fra Kaspersky kan du skanne oppstartssektorer for virus og desinfisere dem hvis en infeksjon blir funnet.

Falske positive

Situasjon som oppstår når programmet fra Kaspersky betrakter et ikke-infisert objekt som infisert fordi koden ligner på koden fra et virus.

Filmaske

Representasjon av et filnavn ved hjelp av jokertegn. De to standard jokertegnene som brukes i filmasker, er * og ?, der * representerer et vilkårlig antall tegn og ? står for et enkelttegn.

Heuristisk analyseprogram

En teknologi som oppdager trusler som ennå ikke er lagt til i databasene til Kaspersky. Det heuristiske analyseprogrammet finner objekter med en atferd som kan utgjøre en sikkerhetstrussel i operativsystemet. Filer oppdaget av det heuristiske analyseprogrammet, anses som potensielt infiserte. Et objekt kan for eksempel anses som potensielt infisert hvis det inneholder sekvenser med kommandoer som er typiske for skadelige objekter (åpne fil, skriv til fil).

iChecker-teknologi

En teknologi som gjør at hastigheten på antivirusskanning kan økes ved å ekskludere objekter som ikke har blitt endret siden forrige skanning, forutsatt at skanneparameterne (antivirusdatabasen og innstillingene) ikke er endret. Informasjonen for hver fil er lagret i en spesiell database. Denne teknologien brukes i både sanntidsbeskyttelse og skann på forespørsel.

Eksempel: Du har en arkivfil som er skannet av et Kaspersky-program, og ble tildelt statusen ikke infisert. Neste gang vil programmet hoppe over dette arkivet, med mindre det har blitt endret, eller skanneinnstillingene er endret. Hvis du har endret innholdet i arkivet ved å legge til et nytt objekt, endret innstillinger for skann eller oppdaterte programdatabasene, blir arkivet skannet på nytt.

Begrensninger i iChecker-teknologien:

  • Denne teknologien virker ikke med store filer, ettersom det er raskere å skanne en fil enn å sjekke om den er modifisert siden forrige skann.
  • Teknologien støtter et begrenset antall formater.
Infiserbar fil

En fil som, på grunn av sin struktur eller format, kan brukes av kriminelle som en "beholder" for å lagre og distribuere en skadelig kode. Vanligvis er dette kjørbare filer, f.eks. filer med utvidelsene .COM, .EXE, .DLL-utvidelser, osv. Risikoen for å aktivere skadelig kode i slike filer er relativt høy.

Infisert objekt

Et objekt der en del av koden er helt lik koden til en kjent ondsinnet programvare. Kaspersky anbefaler ikke at du bruker slike objekter.

Inkompatibelt program

Et antivirusprogram fra en tredjeparts utvikler eller et program fra Kaspersky som ikke støtter support gjennom Kaspersky Anti-Virus.

Karantene

Et spesifikt lager som brukes til å lagre sikkerhetskopier av filer som er endret eller slettet under desinfisering. Kopier av filene lagres i et spesielt format som ikke er farlig for datamaskinen.

Kaspersky Security Network (KSN)

Den skybaserte kunnskapsbasen til Kaspersky, som inneholder informasjon om omdømmet til programmer og nettsteder. Bruk av data fra Kaspersky Security Network gjør det mulig for programmene i Kaspersky å reagere raskere når det oppdages trusler, øker ytelsen til noen av beskyttelseskomponentene og reduserer faren for falske positive.

Kasperskys oppdateringsservere

Kasperskys HTTP-servere som oppdaterte antivirusdatabaser og programvaremoduler lastes ned fra.

Klareringsgruppe

En gruppe der Kaspersky Anti-Virus plasserer et program eller en prosess basert på følgende kriterier: registrering av en digital signatur, omdømme i Kaspersky Security Network, klareringsnivået til programkilden samt potensiell fare i forbindelse med handlinger som utføres av programmet eller prosessen. Basert på klareringsgruppen til et program, kan Kaspersky Anti-Virus begrense handlingene til programmet i operativsystemet.

I Kaspersky Anti-Virus tilhører programmer en av følgende klareringsgrupper: Klarert, Lavt begrenset, Høyt begrenset eller Uklarert.

Klarert prosess

En programvareprosess der handlinger som involverer filer ikke begrenses av Kaspersky-programmet i sanntid. Når mistenkelig aktivitet oppdages i en klarert prosess, fjerner Kaspersky Anti-Virus prosessen fra listen over klarerte prosesser, og blokkerer handlingene den utfører.

Komprimert fil

En komprimert kjørbar fil som inneholder et utpakkingsprogram og instruksjoner for kjøring for operativsystemet.

Lisensperiode

Tidsperioden når du har tilgang til programfunksjonene og rettigheter til å bruke ekstra tjenester.

Mulig spam

Melding som ikke utvetydig kan anses som spam, men som har flere spamattributter (f.eks. bestemte typer e-post og reklamemeldinger).

Oppdatering

Utbytting/tillegging av nye filer (database- eller programmoduler) mottatt fra Kasperskys oppdateringsservere.

Oppdateringspakke

En filpakke som brukes til å oppdatere databaser og programmoduler. Et Kaspersky-program kopierer oppdateringspakker fra Kasperskys oppdateringsservere til datamaskinen. Deretter blir de automatisk installert og brukt.

Oppgave

Funksjonene i Kaspersky-programmet implementeres i form av oppgaver, for eksempel et Fullstendig skann eller en Oppdateringsoppgave.

Oppgaveinnstillinger

Programinnstillinger som er spesifikke for hver oppgavetype.

Oppstartsobjekter

Samlingen programmer som er nødvendig for å starte og bruke operativsystemet og programvare installert på datamaskinen på riktig måte. Disse objektene blir kjørt hver gang operativsystemet starter. Det finnes virus som spesielt er i stand til å infisere autokjøringsobjekter, noe som f.eks. kan føre til at tilgang til operativsystemet blir blokkert.

Phishing

En type Internett-svindel der e-postmeldinger sendes for å stjele konfidensielle data, vanligvis finansopplysninger.

Potensielt infisert objekt

Et objekt der koden inneholder deler av modifisert kode fra en kjent trussel, eller et objekt med lignende atferd som en trussel.

Programmoduler

Filer som er med i installasjonspakken fra Kaspersky og som sørger for kjøring av hovedoppgavene i det tilsvarende programmet. En bestemt programmodul tilsvarer hver type oppgave som utføres av programmet (beskyttelse, skanning, oppdatering av databaser og programmoduler).

Protokoll

Et klart definert og standardisert sett av regler som styrer samhandlingen mellom en klient og en server. Velkjente protokoller og tjenestene i tilknyttet dem omfatter blant annet HTTP, FTP, og NNTP.

Rotsett

Et program eller et sett programmer som er utviklet for å skjule spor etter inntrengere eller skadelige programmer i operativsystemet.

I Windows-baserte systemer betyr rotsett vanligvis et program som trenger inn i operativsystemet og fanger opp systemfunksjoner (Windows API). Oppfanging og endring av API-funksjoner på lavt nivå er hovedmetoden som disse programmene bruker til å trenge inn i operativsystemet. Et rotsett kan også maskere prosesser, mapper og filer som er lagret på en diskstasjon, samt registernøkler, hvis de er beskrevet i konfigurasjonen til rotsettet. Mange rotsett installerer sine egne drivere og tjenester i operativsystemet (de er også "usynlige").

Sårbarhet

En svakhet i et operativsystem eller et program, som kan utnyttes av skadelig programvare for å trenge inn på operativsystemet eller i programmet og skade dem. Hvis det finnes mange sårbarheter i et operativsystem, vil det bli upålitelig fordi virus som trenger inn på operativsystemet, kan føre til avbrudd i operativsystemet og i installerte programmer.

Sikkerhetsnivå

Sikkerhetsnivået defineres som en forhåndsdefinert samling av innstillinger for en programkomponent.

Skript

Et lite dataprogram eller en uavhengig del av et program (funksjon), som vanligvis er utviklet for å utføre en liten og bestemt oppgave. Det brukes i de fleste tilfeller med programmer innebygd i hypertekst. Skript kjøres for eksempel når du åpner spesifiserte nettsteder.

Hvis sanntidsbeskyttelse er aktivert, sporer programmet oppstart av skripter, hindrer og skanner dem for virus. Avhengig av skanneresultatet, kan du blokkere eller tillate kjøring av et skript.

Spam

Uønskede masseutsendelser av e-post, for det meste med annonser.

Sporing

Kjører programmet i feilsøkingsmodus, etter hver kommando er utført, programmet er stanset og resultatet av dette trinnet vises.

Tastelogger

Et program som brukes til skjult logging av informasjon om tastene som brukeren trykker på. Tasteloggere fanger opp tastetrykk.

Tilgjengelig oppdatering

Et sett med oppdateringer for programmoduler fra Kaspersky, deriblant kritiske oppdateringer akkumulert over en viss periode og endringer til programmets arkitektur.

Trafikkskanning

Sanntidsskanning som bruker informasjon fra gjeldende (siste) versjon av databasene ved skanning av objekter som overføres over alle protokoller (f.eks. HTTP, FTP osv.).

Trusselnivå

En oversikt som viser sannsynligheten for at et program vil utgjøre en trussel for operativsystemet. Trusselnivået beregnes ved hjelp av en heuristisk analyse basert på to typer kriterier:

  • Statiske (som f.eks. informasjon om den kjørbare filen til et program: størrelse, dato for opprettelse, osv.)
  • Dynamiske – som brukes samtidig som programmets drift simuleres i et virtuelt miljø (analyse av programmets samspill med systemfunksjoner)

Trusselnivåer gjør det mulig å oppdage aktivitet som er typisk for skadelig programvare. Et lavt trusselnivå betyr at programmet kan utføre flest mulig handlinger i operativsystemet.

Ukjent virus

Et nytt virus som det ikke er noen informasjon om i databasene. Vanligvis oppdages ukjente virus av programmet i objekter ved hjelp av den heuristiske analysen. Disse objektene klassifiseres som muligens infisert.

Utnyttelse

En programvarekode som bruker en sårbarhet i systemet eller programvaren. Utnyttelser brukes ofte til å installere skadelig programvare på datamaskinen uten at brukeren vet det.

Virus

Et program som infiserer andre programmer ved å legge til koder i dem for å få kontroll over programmet ved kjøring av infiserte filer. Denne enkle definisjonen gjør det mulig å finne hovedhandlingen som utføres av alle typer virus, nemlig infisering.

Virusutbrudd

En rekke bevisste forsøk på å infisere en enhet med et virus.

Synes du at denne artikkelen er nyttig?
Hva kan vi gjøre bedre?
Takk for din tilbakemelding! Du hjelper oss med å forbedre.
Takk for din tilbakemelding! Du hjelper oss med å forbedre.