Szójegyzék

2021. március 15.

ID 90

A Kaspersky frissítéskiszolgálói

A Kaspersky HTTP-kiszolgálói, amelyekről a frissített adatbázisok és szoftvermodulok letölthetők.

Adathalász webcímek adatbázisa

A Kaspersky szakértői által adathalászként megjelölt webcímek listája. Az adatbázisok rendszeresen frissülnek, és a Kaspersky alkalmazás részét képezik.

Adathalászat

Ez egy olyan internetes visszaélés, amely során bizalmas adatok, leggyakrabban pénzügyi adatok megszerzése céljából küldenek e-mail üzenetet.

Aktiváló kód

Ez a Kaspersky Anti-Virus licencének megvásárlásakor kapott kód. A kód az alkalmazás aktiválásához szükséges.

Az aktiváló kód egy húszjegyű alfanumerikus karakterekből álló karaktersor, xxxxx-xxxxx-xxxxx-xxxxx formátumban.

Alkalmazás aktiválása

Az alkalmazás teljes funkcionalitású módra váltása. Az alkalmazást a felhasználó aktiválja az alkalmazás telepítése során vagy utána. Az alkalmazás aktiválásához a felhasználónak rendelkeznie kell egy aktiváló kóddal.

Alkalmazásmodulok

A Kaspersky telepítőcsomagjában található fájlok, amelyek a megfelelő alkalmazás fő feladatainak végrehajtásáért felelősek. Az alkalmazás által végrehajtott egyes feladattípusoknak egy-egy alkalmazásmodul felel meg (védelem, vizsgálat, adatbázisok és alkalmazásmodulok frissítései).

Billentyűzetnaplózó

Olyan szoftver, amelynek célja a felhasználó által lenyomott billentyűkről szóló információk rejtett naplózása. A billentyűzetnaplózók a billentyűnyomásokat lehallgatva működnek.

Biztonsági rés

Olyan szoftverkód, amely a rendszer vagy a szoftver egy sebezhetőséget használja ki. A biztonsági réseket gyakran használják rosszindulatú programok számítógépre telepítésére a felhasználó tudta nélkül.

Biztonsági szint

A biztonsági szint egy alkalmazás-összetevő előzetesen megadott beállításait jelenti.

Digitális aláírás

Egy dokumentumba vagy alkalmazásba ágyazott kódolt adattömb. A dokumentum vagy alkalmazás szerzőjét egy digitális aláírás azonosítja. Digitális aláírás létrehozásához a dokumentum vagy alkalmazás szerzőjének rendelkeznie kell egy digitális tanúsítvánnyal, ami a személyazonosságát bizonyítja.

A digitális aláírás lehetővé teszi az adatok forrásának és sértetlenségének ellenőrzését, és védelmet jelent a hamisítványokkal szemben.

Elérhető frissítés

A Kaspersky alkalmazásmodulok frissítéseinek készlete, benne a bizonyos időszak alatt összegyűlt kritikus frissítésekkel és a alkalmazás architektúrájának módosításaival.

Fájlmaszk

Helyettesítő karakterekkel megadott fájlnév. A fájlmaszkokban használt két szabványos helyettesítő karakter a * és a ?: a * tetszőleges számú karaktert, míg a ? egyetlen karaktert helyettesít.

Feladat

A Kaspersky alkalmazás funkciói feladatok formájában vannak megvalósítva. Ilyen feladatok a Teljes vizsgálat feladat vagy a Frissítési feladat.

Feladatbeállítások

Az egyes feladattípusokra jellemző alkalmazásbeállítások.

Fenyegetettség szintje

Az index azt mutatja, hogy mekkora a valószínűsége annak, hogy egy alkalmazás fenyegetést jelent az operációs rendszer számára. A fenyegetettség szintjét a rendszer egy kétfajta feltételen alapuló heurisztikus elemzés segítségével számítja ki:

  • statikus (pl. információk az alkalmazás futtatható fájljairól: méret, létrehozás dátuma stb.);
  • dinamikus, az alkalmazás virtuális környezetben való szimulált működése közben használatos (az alkalmazás rendszerhívásainak elemzése).

A fenyegetettségi szint segítségével felismerhető a rosszindulatú programokra jellemző viselkedés. Minél alacsonyabb a fenyegetettségi szint, annál több műveletet végezhet az alkalmazás az operációs rendszerben.

Fertőzhető fájl

Olyan fájl, amelyet a bűnözők a szerkezete vagy formátuma miatt „tárolóként” használhatnak a rosszindulatú kód tárolására és terjesztésére. Ezek általában futtatható fájlok, például .com, .exe, .dll stb. kiterjesztéssel. A rosszindulatú kódok ilyen fájlokba történő behatolásának kockázata meglehetősen magas.

Fertőzött objektum

Ez az objektum egy olyan kódrészletet tartalmaz, mely pontosan megegyezik egy jól ismert rosszindulatú program kódjának egy részével. A Kaspersky nem javasolja az ilyen objektumok megnyitását.

Forgalomvizsgálat

Az adatbázisok jelenlegi (legfrissebb) verziójából származó információk alapján történő valós idejű ellenőrzés az összes protokollon (például HTTP, FTP és egyéb protokollok) keresztül továbbított objektumok esetén.

Frissítés

A Kaspersky frissítéskiszolgálóiról származó új fájlok (adatbázisok vagy alkalmazásmodulok) hozzáadása vagy korábbi fájlok helyetti beillesztése.

Frissítőcsomag

Az adatbázisok és alkalmazásmodulok frissítésére szolgáló fájlcsomag. A Kaspersky egy alkalmazása lemásolja a Kaspersky frissítéskiszolgálóiról a frissítőcsomagokat, illetve automatikusan telepíti és alkalmazza őket.

Heurisztikus elemző

Olyan fenyegetések észlelésére szolgáló technológia, amelyekre vonatkozó információ még nem szerepel a Kaspersky adatbázisaiban. A heurisztikus elemző észleli azokat az objektumokat, amelyek viselkedése az operációs rendszerben biztonsági fenyegetést jelenthet. A heurisztikus elemző által észlelt objektumokat a rendszer valószínűleg fertőzöttként kezeli. Egy objektum valószínűleg fertőzöttnek minősülhet például akkor, ha a rosszindulatú objektumokra jellemző parancssorokat tartalmaz (például fájl megnyitása, írás fájlba).

iChecker Technológia

Egy olyan technológia, mely lehetővé teszi a víruskeresés sebességének növelését azáltal, hogy kizárja a keresésből a legutóbbi ellenőrzés óta változatlan objektumokat, feltéve, hogy közben az ellenőrzési paramétereket (az adatbázisok és a beállítások) sem módosították. Az egyes fájlokra vonatkozó információkat egy speciális adatbázis tárolja. A technológia a valós idejű védelemben és a kézzel indított ellenőrzések során egyaránt szerepet játszik.

Tegyük fel például, hogy egy Kaspersky alkalmazás már megvizsgált egy fájlarchívumot, és azt nem fertőzött állapotúnak értékelte. Az alkalmazás legközelebb átugorja ezt az archívumot, kivéve, ha azt módosították vagy a vizsgálati beállítások megváltoztak. Ha az archívumot új objektum hozzáadásával megváltoztatta, módosította a vizsgálati beállításokat, vagy frissítette az alkalmazás adatbázisait, a rendszer ismét ellenőrzi az archívumot.

Az iChecker technológia korlátai:

  • a technológia nagyméretű fájlokkal nem használható, mert a fájl vírusellenőrzése rövidebb időt vesz igénybe, mint annak megvizsgálása, hogy módosították-e a legutóbbi vírusellenőrzés óta;
  • A technológia csak néhány formátumot támogat.
Indítási objektumok

Az operációs rendszer és a számítógépre telepített szoftverek megfelelő elindításához és működéséhez szükséges programok csoportja. Ezen objektumok végrehajtására az operációs rendszer minden indításakor sor kerül. Bizonyos vírusok kifejezetten az automatikusan futtatható objektumokat fertőzik meg, amivel például blokkolhatják az operációs rendszer elindulását.

Indítószektor

Az indítószektor a számítógép merevlemezének, egy hajlékony lemeznek vagy más adattároló eszköznek egy speciális területe. A lemez fájlrendszeréről tartalmaz információkat, és az itt tárolt rendszerindító program hajtja végre az operációs rendszer indítását.

Az úgynevezett boot-vírusok ezeket az indítószektorokat fertőzik meg. A Kaspersky alkalmazás segítségével az indítószektorok is ellenőrizhetők, és fertőzés észlelése esetén vírusmentesíthetők.

Inkompatibilis alkalmazás

Olyan, harmadik fél által készített vírusvédelmi alkalmazás vagy olyan Kaspersky alkalmazás, amely nem támogatja a Kaspersky Anti-Virus általi felügyeletet.

Ismeretlen vírus

Olyan új vírus, amelyről az adatbázisok nem tartalmaznak információkat. Az alkalmazás általában a heurisztikus elemző segítségével észleli az objektumokban található ismeretlen vírusokat. Az ilyen objektumokat valószínűleg fertőzöttként jelöli meg.

Karantén

Kijelölt tárhely, ahová az alkalmazás a vírusmentesítés során megváltoztatott vagy törölt fájlokról készült biztonsági másolatokat helyezi el. Ezeket a fájlmásolatokat speciális formátumban tárolja a szoftver, amely nem jelent veszélyt a számítógépre.

Kártékony webcímek adatbázisa

Olyan webcímek listája, amelyeknek tartalma veszélyesnek tekinthető. A Kaspersky szakemberei készítik, rendszeresen frissül, és a Kaspersky alkalmazáscsomag részét képezi.

Kaspersky Security Network (KSN)

A Kaspersky felhő alapú tudásbázisa információkat tartalmaz az alkalmazások és webhelyek megbízhatóságáról. A Kaspersky Security Network adatait felhasználva a Kaspersky alkalmazások gyorsabban reagálnak a fenyegetésekre, egyes védelmi összetevők teljesítménye nő, a téves riasztások kockázata pedig csökken.

Levélszemét

Kéretlen e-mail küldemények, amelyek általában reklámot tartalmaznak.

Licenc időtartama

Az az időszak, amelyen belül Ön hozzáférhet az alkalmazás funkcióihoz és jogosult további szolgáltatásokat igénybe venni.

Megbízható folyamat

Programfolyamat, amelynek a fájlműveleteit a Kaspersky alkalmazása nem figyeli valós idejű védelemmel. Ha a Kaspersky Anti-Virus gyanús tevékenységet észlel egy megbízható folyamatban, akkor a folyamatot kizárja a megbízható folyamatok listájáról, és letiltja annak tevékenységeit.

Megbízhatósági csoport

Egy csoport, amelybe a Kaspersky Anti-Virus a következő feltételek alapján helyez el egy alkalmazást vagy folyamatot: digitális aláírás megléte, reputáció a Kaspersky Security Networkben, az alkalmazásforrás megbízhatósági szintje és az alkalmazás vagy a folyamat által végrehajtott műveletek potenciális veszélyessége. A Kaspersky Anti-Virus a megbízhatósági csoport alapján, amelybe az alkalmazás tartozik, korlátozhatja az alkalmazás által az operációs rendszeren belül végrehajtható műveleteket.

A Kaspersky Anti-Virus alkalmazásban az alkalmazások a következő megbízhatósági csoportokba tartozhatnak: Megbízható, Alacsony korlátozás, Magas korlátozás vagy Nem megbízható.

Nyomkövetések

Az alkalmazás futtatása hibakeresés módban; az alkalmazás minden egyes parancs végrehajtása után leáll, és megjelenik a lépés eredménye.

Objektum blokkolása

Objektumokhoz való hozzáférés megtagadása külső alkalmazásokból. A blokkolt objektum nem olvasható, nem hajtható végre, nem módosítható és nem törölhető.

Parancsfájl

Egy kis számítógépes program vagy egy program független eleme (funkciója), amely alapvetően egy adott feladat végrehajtására szolgál. Leggyakrabban hiperszövegbe ágyazott programokkal együtt használják. Parancsfájlok futnak le például bizonyos webhelyek megnyitásakor.

Ha be van kapcsolva a valós idejű védelem, az alkalmazás figyeli a parancsfájlok elindulását, elfogja és vírusellenőrzésnek veti alá azokat. A parancsfájl végrehajtása a vizsgálat eredményétől függően blokkolható vagy engedélyezhető.

Protokoll

Az ügyfél és a kiszolgáló közötti interakció irányítására szolgáló, egyértelműen definiált és szabványosított szabályrendszer. Néhány általánosan ismert protokoll és szolgáltatás: HTTP, FTP és NNTP.

Rootkit

Egy program vagy programok csoportja, amelyet behatolók vagy rosszindulatú programok operációs rendszerben hagyott nyomainak elrejtésére fejlesztettek ki.

A Windows-alapú operációs rendszereknél a rootkit általában olyan programot jelent, amely behatol a rendszerbe, és elfogja a rendszerfunkciókat (Windows API-kat). Az alacsony szintű API függvények eltérítése és módosítása szolgál fő módszerként, melyek révén e programok jelenléte az operációs rendszeren belül elég jól titkolható. Emellett egy rootkit általában más folyamatokat, a lemezmeghajtón található fájlokat és mappákat, valamint beállításkulcsokat is elrejthet, ha ez van megadva a konfigurációjában. Számos rootkit saját illesztőprogramjait és szolgáltatásait is telepíti az operációs rendszerre (ezek szintén „láthatatlanok”).

Sebezhetőség

Olyan biztonsági rés egy operációs rendszerben vagy alkalmazásban, amelyet a rosszindulatú programok készítői kihasználhatnak, hogy bejussanak a rendszerbe vagy alkalmazásba, és kárt tegyenek abban. Ha nagyszámú sebezhetősége van a rendszernek, akkor megbízhatatlanná válik, mivel az operációs rendszerbe behatoló vírusok működési hibákat okozhatnak magában az operációs rendszerben és a telepített alkalmazásokban.

Téves riasztás

Az az eset, amikor a Kaspersky alkalmazása egy nem fertőzött objektumot fertőzöttnek tekint, mivel a kódja hasonló egy vírus kódjához.

Tömörített fájl

Egy tömörített futtatható fájl, amely a benne található kitömörítő programmal és utasításokkal segíti az operációs rendszert a végrehajtásában.

Valószínűleg fertőzött objektum

Olyan objektum, amelynek kódja egy ismert fenyegetés módosított kódját tartalmazza, illetve olyan kódot tartalmaz, amelynek viselkedése egy fenyegetéséhez hasonló.

Valószínűleg levélszemét

Olyan üzenet, amely nem tekinthető egyértelműen levélszemétnek, de számos levélszemétre utaló jellemzője van (pl. bizonyos típusú hírlevelek és reklámüzenetek).

Védelem összetevői

A Kaspersky Anti-Virus meghatározott típusú fenyegetések elleni védelemre kidolgozott összetevői (például az Adathalászat-blokkoló). Valamennyi összetevő viszonylag független egymástól, így egyénileg is letiltható vagy beállítható.

Vírusadatbázisok

Vírusadatbázisok, melyek információkat tartalmaznak a kiadásuk napján a Kaspersky által ismert számítógépes biztonsági fenyegetésekre vonatkozóan. A vírusadatbázisokban tárolt elemek lehetővé teszik a kártékony kódok feltárását a vizsgált objektumokban. A vírusadatbázisokat a Kaspersky szakértői hozzák létre, és óránként frissülnek.

Víruskitörés

Egy eszköz vírussal történő megfertőzésére irányuló szándékos kísérletek sorozata.

Vírusok

Egy program, amely a saját kódját másokhoz hozzáadva megfertőzi a programokat, hogy a fertőzött fájlok futtatásakor jogosultságokhoz jusson. Ez az egyszerű meghatározás rávilágít valamennyi vírus legfőbb tevékenységére: a fertőzésre.

Hasznosnak találta ezt a cikket?
Min tudnánk javítani?
Köszönjük a visszajelzést! Segít nekünk a fejlesztésben.
Köszönjük a visszajelzést! Segít nekünk a fejlesztésben.