Sanasto

15. maaliskuuta 2021

ID 90

Aktivointikoodi

Koodi, jonka saat ostaessasi Kaspersky Anti-Viruksen käyttöoikeuden. Tämä koodi tarvitaan sovelluksen aktivointiin.

Aktivointikoodi on uniikki merkkijono, joka koostuu kahdestakymmenestä aakkosnumeerisesta merkistä, ja se on muotoa xxxxx-xxxxx-xxxxx-xxxxx.

Digitaalinen allekirjoitus

Asiakirjaan tai sovellukseen upotettu, salattu data. Digitaalista allekirjoitusta käytetään asiakirjan tai sovelluksen tekijän varmentamiseen. Digitaalisen allekirjoituksen luominen edellyttää, että asiakirjan tai sovelluksen tekijällä on digitaalinen varmenne, joka todistaa tekijän henkilöllisyyden.

Digitaalisen allekirjoituksen avulla voit varmentaa tiedonlähteen ja tiedon eheyden sekä suojata itsesi väärennöksiltä.

Haitallisten verkko-osoitteiden tietokanta

Luettelo verkko-osoitteista, joiden sisältöä voidaan pitää mahdollisesti vaarallisena. Luettelo on Kasperskyn asiantuntijoiden luoma. Sitä päivitetään säännöllisesti, ja se sisältyy Kaspersky-sovelluspakettiin.

Heikkous

Käyttöjärjestelmässä tai sovelluksessa oleva vika, jota haittaohjelmien tekijät voivat hyödyntää päästäkseen sisään käyttöjärjestelmään tai sovellukseen ja rikkoakseen sen eheyden. Jos käyttöjärjestelmässä esiintyy paljon heikkouksia, se on epäluotettava, sillä käyttöjärjestelmään murtautuvat virukset voivat haitata käyttöjärjestelmän ja asennettujen sovellusten toimintaa.

Heikkoutta hyödyntävä ohjelma

Ohjelmistokoodi, joka käyttää hyväkseen järjestelmän tai ohjelmiston heikkoutta. Heikkouksia käytetään usein haittaohjelmien asentamiseen tietokoneelle ilman käyttäjän tietoa tästä.

Heuristinen analysoija

Teknologia, jota käytetään tunnistamaan uhkia, joiden tietoja ei ole vielä lisätty Kasperskyn tietokantoihin. Heuristinen analysoija havaitsee objektit, joiden toiminta käyttöjärjestelmässä voi aiheuttaa tietoturvauhan. Heuristisen analysoijan havaitsemat objektit ovat todennäköisesti saaneet tartunnan. Objektia voidaan esimerkiksi pitää todennäköisesti tartunnan saaneena, jos se sisältää komentojonoja, jotka ovat tyypillisiä haitallisille objekteille (avaa tiedosto, kirjoita tiedostoon).

iChecker-tekniikka

Tekniikka, joka lisää virustarkistusten nopeutta jättämällä pois objektit, jotka eivät ole muuttuneet edellisen tarkistuksen jälkeen, olettaen, että tarkistuksen parametrit (tietokannat ja asetukset) eivät ole muuttuneet. Jokaisen tiedoston tiedot tallennetaan erityiseen tietokantaan. Tätä tekniikkaa käytetään sekä reaaliaikaisessa suojauksessa että tarvittaessa tehtävissä tarkistuksissa.

Oletetaan esimerkiksi, että Kaspersky-sovellus tarkistaa arkiston ja antaa sille tilan ei tartuntaa. Seuraavalla kerralla sovellus ohittaa tämän arkiston, jos sitä ei ole muutettu tai jos tarkistuksen asetuksia ei ole vaihdettu. Jos muutit arkiston sisältöä lisäämällä siihen uuden objektin, muokkasit tarkistuksen asetuksia tai päivitit sovelluksen tietokannat, arkisto tarkistetaan uudelleen.

iChecker-tekniikan rajoitukset:

  • Tekniikka ei toimi suurten tiedostojen kanssa, sillä on nopeampaa tarkistaa tiedosto kuin tarkistaa, onko sitä muokattu edellisen tarkistuksen jälkeen.
  • Tekniikka tukee rajallista määrää tiedostomuotoja.
Jäljet

Sovelluksen suoritus virheenkorjaustilassa; kunkin komennon suorituksen jälkeen sovellus pysäytetään ja ko. vaiheen tulos näytetään.

Karanteeni

Erillinen taltio, johon sovellus tallentaa tartunnan poiston aikana muutettujen tai poistettujen tiedostojen varmuuskopiot. Tiedostoista tallennetaan kopiot erityisessä tallennusmuodossa, joka ei uhkaa tietokonetta.

Kaspersky Security Network (KSN)

Pilvipohjaisessa Kasperskyn tietopohjassa, joka sisältää tietoja sovellusten ja verkkosivujen maineesta. Kaspersky Security Networkin tuottaman tiedon ansiosta Kaspersky Total Security voi tarjota suojaa uhkia vastaan nopeammin, minkä lisäksi verkosto parantaa määrättyjen suojauskomponenttien tehoa ja vähentää väärien hälytysten riskiä.

Kasperskyn päivityspalvelimet

Kasperskyn HTTP-palvelimet, joilta tietokantojen ja sovellusmoduulien päivitykset ladataan.

Käynnistysobjektit

Ohjelmat, jotka tarvitaan käyttöjärjestelmän ja tietokoneeseen asennetun ohjelmiston käynnistykseen ja oikeaan toimintaan. Nämä objektit suoritetaan aina käyttöjärjestelmän käynnistyksen yhteydessä. Tietyt virukset voivat tartuttaa erityisesti automaattisesti käynnistyviä objekteja, mikä voi johtaa esim. siihen, ettet voi käyttää käyttöjärjestelmää.

Käytettävissä oleva päivitys

Joukko päivityksiä Kasperskyn sovelluksen moduuleihin, mihin sisältyy tietyllä aikavälillä kertyneitä kriittisiä päivityksiä ja muutoksia sovelluksen arkkitehtuuriin.

Käyttöoikeusaika

Ajanjakso, jonka sisällä voit käyttää sovelluksen toimintoja ja lisäpalveluja.

Komentosarja

Pieni tietokoneohjelma tai itsenäinen ohjelman (toiminnon) osa, joka on yleensä kehitetty tiettyä tehtävää varten. Käytetään useimmiten hypertekstiin upotetuissa ohjelmissa. Komentosarjoja suoritetaan esimerkiksi silloin, kun avaat määrättyjä verkkosivustoja.

Jos reaaliaikainen suojaus on käytössä, sovellus seuraa komentosarjojen suoritusta, keskeyttää ne ja tarkistaa ne virusten varalta. Riippuen tarkistuksen tuloksista voit estää tai sallia komentosarjan suorituksen.

Levyn käynnistyslohko

Käynnistyslohko on erityinen alue tietokoneen kiintolevyllä, levykkeellä tai muulla tallennusvälineellä. Se sisältää tietoa levyn tiedostojärjestelmästä sekä latausohjelman, joka vastaa käyttöjärjestelmän käynnistämisestä.

Useat virukset tarttuvat käynnistyslohkoon ja niitä kutsutaan siksi käynnistysviruksiksi. Kaspersky-sovelluksella voidaan tarkistaa käynnistyslohkot virusten varalta ja poistaa virustartunta, jos sellainen löydetään.

Liikenteen tarkistus

Reaaliaikainen tarkistus, joka käyttää uusimpien (voimassaolevien) tietokantaversioiden tietoja kaikkien protokollien (esim. HTTP, FTP) kautta siirretyille objekteille.

Luotettu prosessi

Sovellusprosessi, jonka tiedostotoimenpiteitä Kaspersky-sovellus ei rajoita reaaliaikaisessa suojaustilassa. Kun luotetun prosessin toiminnassa havaitaan epäilyttäviä piirteitä, Kaspersky Anti-Virus poistaa sen luotettujen prosessien luettelosta ja estää sen toiminnan.

Luottamusryhmä

Ryhmä, johon Kaspersky Anti-Virus sijoittaa sovelluksen tai prosessin seuraavien ehtojen mukaan: digitaalisen allekirjoituksen olemassaolo, maine Kaspersky Security Network -verkostossa, sovelluslähteen luottamustaso ja sovelluksen tai prosessin suorittamien toimintojen potentiaalinen vaarallisuus. Kaspersky Anti-Virus voi rajoittaa sovelluksen käyttöjärjestelmässä suorittamia toimenpiteitä sovelluksen luottamusryhmästä riippuen.

Kaspersky Anti-Viruksessa sovellukset kuuluvat johonkin seuraavista luottamusryhmistä: Luotettu, Vähän rajoitettu, Paljon rajoitettu tai Ei-luotettu.

Näppäinpainallusten tallentaja

Ohjelma, joka on suunniteltu tallentamaan piilotettuun lokiin käyttäjän näppäinpainallukset. Näppäinpainallusten tallentajat sieppaavat näppäinten painallukset.

Objektin estäminen

Ulkoisten sovellusten pääsyn estäminen objektiin. Estettyä objektia ei voi lukea, suorittaa, muokata tai poistaa.

Päivitys

Menettely, jossa korvataan tai lisätään uusia tiedostoja (tietokantoja tai sovellusmoduuleja), jotka on haettu Kasperskyn päivityspalvelimilta.

Päivityspaketti

Tiedostopaketti tietokantojen ja sovellusmoduulien päivittämiseen. Kaspersky-sovellus kopioi päivityspaketit Kasperskyn päivityspalvelimilta, ja asentaa ja käyttää niitä automaattisesti.

Pakattu tiedosto

Pakattu suoritettava tiedosto, joka sisältää purkuohjelman sekä ohjeet sen suoritukseen käyttöjärjestelmälle.

Protokolla

Tarkasti määritetty ja standardisoitu sääntövalikoima, joka ohjaa vuorovaikutusta asiakkaan ja palvelimen välillä. Tunnettuja protokollia ja niihin liittyviä palveluita ovat HTTP, FTP ja NNTP.

Rootkit

Ohjelma tai ohjelmavalikoima, joka on kehitetty piilottamaan tunkeutujan tai haittaohjelmiston jäljet käyttöjärjestelmässä.

Windows-pohjaisissa käyttöjärjestelmissä rootkit tarkoittaa yleensä ohjelmaa, joka tunkeutuu käyttöjärjestelmään ja kaappaa järjestelmän toimintoja (Windowsin API:t). Kaappaamalla ja muokkaamalla alhaisen tason API-toimintoja sovellukset voivat piiloutua huomaamattomasti käyttöjärjestelmään. Tavallisesti rootkit myös peittää kiintolevylle tallennettujen tiedostojen, kansioiden ja prosessien olemassaolon sekä rekisteriavaimet, jos sellaisia on kuvattu rootkitin asetuksissa. Monet rootkitit asentavat käyttöjärjestelmään omia ajureita ja palveluita (ne ovat myös ”näkymättömiä”).

Roskaposti

Ei toivottuja massapostituksia, jotka useimmiten sisältävät mainoksia.

Sovelluksen aktivointi

Sovelluksen kytkeminen täyden toiminnallisuuden tilaan. Käyttäjä voi suorittaa aktivoinnin sovelluksen asennuksen aikana tai sen jälkeen. Sovelluksen aktivointi vaatii, että käyttäjällä on käytössään aktivointikoodi.

Sovellusmoduulit

Kaspersky-asennuspaketissa olevat tiedostot, joilla sovelluksen tärkeimpiä tehtäviä suoritetaan. Kukin sovellusmoduuli vastaa yhtä sovelluksen tehtävätyyppiä (suojaus, tarkistus, tietokantojen ja sovellusmoduulien päivitys).

Suojauskomponentit

Kaspersky Anti-Viruksen toiminnan kannalta keskeisiä osia, jotka on suunniteltu suojaamaan tietyntyyppisiltä uhkilta (esimerkiksi verkkohuijauksen esto). Jokainen komponenteista on suhteellisen itsenäinen, joten ne voidaan poistaa käytöstä tai niiden asetuksia voidaan muokata yksitellen.

Tartunnalle altis tiedosto

Tiedosto, jota rikolliset voivat sen rakenteen tai muodon takia käyttää säiliönä haitallisen koodin varastointiin ja levittämiseen. Ne ovat pääsääntöisesti suoritettavia tiedostoja, kuten sellaisia, joiden pääte on COM, EXE tai DLL. Tällaisilla tiedostoilla on suuri riski altistua haitalliselle koodille.

Tartunnan saanut objekti

Objekti, jonka koodin osa vastaa täysin tunnetun haittaohjelman koodia. Kaspersky ei suosittele tällaisten objektien käyttöä.

Tehtävä

Kaspersky-sovelluksen toiminnot toteutetaan tehtävinä, kuten Täydellinen tarkistus -tehtävä tai päivitystehtävä.

Tehtävän asetukset

Tehtävätyyppikohtaiset sovellusasetukset.

Tiedostopeite

Tiedostonimen esittäminen jokerimerkein. Tiedostopeitteissä käytetyt yleiset jokerimerkit ovat * ja ?, jossa * korvaa minkä tahansa määrän merkkejä ja ? yhden merkin.

Tietojen kalastelu

Internet-huijaus, jossa sähköpostiviestejä lähetetään tarkoituksena varastaa luottamuksellisia, useimmiten taloudellisia tietoja.

Tietojenkalasteluosoitteiden tietokanta

Luettelo verkko-osoitteista, jotka Kasperskyn asiantuntijat ovat määrittäneet verkkohuijausosoitteiksi. Tietokantoja päivitetään säännöllisesti, ja ne ovat osa Kaspersky-sovelluspakettia.

Tietoturvataso

Tietoturvataso määritetään sovelluskomponenttikohtaisesti valmiiksi määritetyllä asetusjoukolla.

Todennäköisesti roskaposti

Viesti, jota ei voida yksiselitteisesti pitää roskapostina, mutta joka sisältää useita roskapostin piirteitä (esim. tietyn tyyppiset postitukset ja mainostusviestit).

Todennäköisesti tartunnan saanut objekti

Objekti, jonka koodissa on osia tunnetun uhkan muokatusta koodista, tai objekti, joka muistuttaa käytökseltään tunnettua uhkaa.

Tuntematon virus

Uusi virus, josta ei ole tietoa tietokannoissa. Yleensä sovellus tunnistaa objekteissa olevat tuntemattomat virukset heuristisen analysoijan avulla. Nämä objektit luokitellaan todennäköisesti tartunnan saaneiksi.

Uhkataso

Indeksi, joka osoittaa sovelluksen käyttöjärjestelmälle muodostaman uhkan todennäköisyyden. Heuristinen analyysi laskee uhkatason perustuen kahteen erityyppiseen ehtoon:

  • Staattiset (kuten tiedot sovelluksen käynnistystiedostosta: koko, luontipäivä jne.)
  • Dynaamiset, joita käytetään simuloitaessa sovelluksen toimintaa virtuaalisessa ympäristössä (analyysi sovelluksen kutsuista järjestelmätoimintoihin)

Uhkatason avulla voidaan havaita haittaohjelmalle tyypillinen käytös. Mitä matalampi uhkataso on, sitä useampia toimia sovellus saa tehdä käyttöjärjestelmässä.

Väärä hälytys

Tilanne, jossa Kaspersky-sovellus pitää puhdasta objektia tartunnan saaneena, koska sen koodi muistuttaa viruksen koodia.

Virus

Ohjelma, joka tartuttaa muita ohjelmia lisäämällä niihin omaa koodiansa tarkoituksena kaapata hallinta, kun tartunnan saaneita tiedostoja suoritetaan. Tämän yksinkertaisen määritelmän avulla voidaan tunnistaa minkä tahansa viruksen suorittama päätoimenpide: tartuttaminen.

Virusepidemia

Sarja tahallisia yrityksiä tartuttaa virus laitteeseen.

Virustietokannat

Tietokannat, jotka sisältävät tietoja Kasperskyn tuntemista tietoturvauhista virustietokantojen julkaisuhetkellä. Virustietokannoissa olevien tietueiden avulla voidaan havaita haittakoodi tarkistetuissa objekteissa. Virustietokannat ovat Kasperskyn asiantuntijoiden luomia ja ne päivitetään tunnin välein.

Yhteensopimaton sovellus

Ulkopuolisen kehittäjän virustorjuntasovellus tai Kaspersky-sovellus, jota ei voi hallita Kaspersky Anti-Viruksen kautta.

Oliko tästä artikkelista hyötyä?
Mitä voisimme tehdä paremmin?
Kiitos palautteesta! Autat meitä kehittymään.
Kiitos palautteesta! Autat meitä kehittymään.