Kaspersky Free for Android

Tietoja tietojen toimittamisesta (EU, Iso-Britannia, Yhdysvaltojen Kalifornian osavaltion asukkaat, Brasilia)

24. elokuuta 2023

ID 195478

Näytä sovelluksen aikaisempien versioiden käytön aikana Kasperskylle toimitettujen tietojen tiedot.

Kasperskylle toimitetut tiedot Kaspersky -sovellus 11.100.X.XXX ja uudemman version käytön aikana

Kaspersky suojelee kaikkia keräämiään tietoja lakien sekä Kasperskyn omien sääntöjen mukaisesti. Kaikki tiedot toimitetaan turvallisia kanavia pitkin.

Käytämme sekä henkilökohtaisia että ei-henkilökohtaisia tietoja.

Omat tiedot

Voit tarkastella loppukäyttäjän lisenssisopimuksen, tietosuojakäytännön, markkinointiehtojen tai Kaspersky Security Network -ehtojen mukaisia henkilötietoja koskevia ehtoja näiden omilla sivuillaan.

Avaa asiakirja

Ei-henkilökohtaiset tiedot

Käytämme seuraavia ei-henkilökohtaisia tietoja Ohjelmiston ydintoimintojen ylläpitämiseen:

 • merkintä siitä, onko Facebook-sovellus asennettu laitteelle;
 • Facebook SDK -versio;
 • tunnistetietojen toimittajalta saatu identiteettitunniste
 • tunnistetietojen toimittajalta saatu käyttöoikeustunnus;
 • tunnistetietojen toimittajalle lähetettävien tietojen tyyppi
 • tunnistetietojen toimittajalta saatu identiteettitunniste
 • Oikeudenhaltijan tunniste tunnistetietojen toimittajan järjestelmässä
 • tunnistetietojen toimittajan nimi
 • URI, johon tunnistetietojen toimittajan vastaus lähetetään
 • tunnistetietojen toimittajalta pyydetyt parametrit
 • Oikeudenhaltijan resurssin tunnus
 • merkin tyyppi;
 • käyttöjärjestelmä;
 • lisenssistä johdettu Ohjelmistotunniste;
 • Ohjelmiston täysversio;
 • pyynnön todentamista varten luotu arvo
 • ohjelmiston komponenttitunnus;
 • Ohjelmiston tunnus
 • protokollatunniste.

Ydintoimintoja varten tiedot voidaan asentaa ja ladata Firebase-palveluun:

 • sovelluspaketin nimi;
 • laitteen kielikoodi;
 • laitteen malli;
 • laitteen aikavyöhykeasetus;
 • käyttöjärjestelmäversio;
 • laitteen kielikoodi, joka on hankittu suorittamalla JavaScript-koodi WebView:ssa;
 • mahdollinen yksilöllinen vastinelinkki, jonka palvelimen on tarkistettava ennen sormenjälkivastineen suorittamista;
 • Ohjelmistotunnus Firebasessa;
 • Firebase SDK -versio;
 • laitteen näytön korkeus;
 • laitteen näytön leveys;
 • Shjelmiston asennuspäivämäärä ja -aika.

Tiedot toimitetaan edelleen Firebase-palveluun suojatusti. Tiedot siitä, miten tietoja käsitellään Firebase-palvelussa, on julkaistu osoitteessa: https://www.firebase.com/terms/privacy-policy.html/.

QR-skanneritoiminnon tarjoamiseksi seuraavat tiedot toimitetaan ja käsitellään Huawei-palvelussa:

 • sovelluspaketin nimi;
 • maakoodi;
 • laitetyyppi;
 • laitteen malli;
 • objektin käsittelyalgoritmin tunnus;
 • API-nimi;
 • Palvelun tunnus
 • käyttöjärjestelmäversio;
 • tiedot radion/verkon yhteydestä;
 • pyynnön tunnus;
 • laiteohjelmiston tunniste;
 • mobiilipalveluntarjoajan koodi;
 • käsiteltävän kohteen muoto;
 • käsitellyn kuvan histogrammi;
 • päivämäärä ja kellonaika, jolloin pyyntö aloitettiin;
 • luotavan viivakoodin väri, marginaalit ja taustaväri;
 • luodun viivakoodin korkeus;
 • luodun viivakoodin leveys;
 • luotavan viivakoodin korkeus;
 • luotavan viivakoodin leveys;
 • käsiteltyjen objektien määrä;
 • objektin käsittelyn enimmäiskesto;
 • objektin käsittelyn vähimmäiskesto;
 • viivakoodin luomiseen käytetyn merkkijonon pituus;
 • Ohjelmiston komponentin versio;
 • Ohjelmiston tunnus
 • ohjelmavirheiden määrä;
 • ohjelmiston toimenpiteen tulos;
 • loppuun asti suoritettujen pyyntöjen kokonaismäärä;
 • käyttäjän Ohjelmistossa suorittaman toiminnon tunniste;
 • pyyntöjen käsittelyn kokonaiskesto

Tietojen käsittely Huawei-palvelussa tapahtuu suojatun kanavan kautta. Tietojen käsittely tapahtuu Huawein tietosuojakäytännön mukaisesti, joka on luettavissa osoitteessa: https://consumer.huawei.com/en/privacy/privacy-policy/.

Oliko tästä artikkelista hyötyä?
Mitä voisimme tehdä paremmin?
Kiitos palautteesta! Autat meitä kehittymään.
Kiitos palautteesta! Autat meitä kehittymään.