Về cung cấp dữ liệu (Liên minh châu Âu, Vương quốc Anh, cư dân tiểu bang California của Hoa Kỳ, Braxin)

24 Tháng Tám, 2023

ID 195478

Xem thông tin về dữ liệu cung cấp cho Kaspersky khi sử dụng các phiên bản trước của ứng dụng.

Dữ liệu cung cấp cho Kaspersky bằng ứng dụng Kaspersky phiên bản 11.100.X.XXX trở lên

Kaspersky bảo vệ mọi thông tin nhận được theo đúng pháp luật và những quy định áp dụng của Kaspersky. Dữ liệu được truyền qua kênh bảo mật.

Chúng tôi sử dụng dữ liệu cá nhân và phi cá nhân.

Dữ liệu cá nhân

Bạn có thể xem dữ liệu cá nhân được cung cấp theo Thỏa thuận cấp phép người dùng cuối, Chính sách bảo mật, Tuyên bố tiếp thị hoặc Tuyên bố Kaspersky Security Network trong tài liệu pháp lý tương ứng.

Xem tài liệu pháp lý

Dữ liệu phí cá nhân

Chúng tôi sử dụng dữ liệu phi cá nhân sau đây để duy trì chức năng chính của Phần mềm:

 • Cờ đánh dấu cho biết ứng dụng Facebook đã được cài đặt trên thiết bị hay chưa;
 • Phiên bản SDK của Facebook;
 • nhận được mã ủy quyền từ nhà cung cấp danh tính
 • mã truy cập nhận được từ nhà cung cấp danh tính;
 • đã gửi loại dữ liệu đến nhà cung cấp danh tính
 • token danh tính nhận được từ nhà cung cấp danh tính
 • ID của đơn vị sở hữu bản quyền trong hệ thống của nhà cung cấp danh tính
 • tên của nhà cung cấp danh tính
 • đã gửi URI tới phản hồi của nhà cung cấp danh tính
 • đã yêu cầu thông số từ nhà cung cấp danh tính
 • ID của tài nguyên của Đơn vị sở hữu bản quyền
 • loại token;
 • hệ điều hành;
 • ID Phần mềm được rút ra từ giấy phép;
 • phiên bản đầy đủ của Phần mềm;
 • đã tạo giá trị cho yêu cầu xác minh
 • ID thành phần Phần mềm;
 • ID Phần mềm;
 • ID giao thức;

Đối với chức năng cốt lõi, dữ liệu có thể được cài đặt và tải xuống trong dịch vụ Firebase:

 • tên gói ứng dụng;
 • mã ngôn ngữ của thiết bị;
 • mẫu thiết bị;
 • thiết lập múi giờ của thiết bị;
 • phiên bản của hệ điều hành;
 • mã ngôn ngữ của thiết bị có được bằng cách thực thi mã JavaScript trong WebView;
 • liên kết trùng khớp có thể là duy nhất mà máy chủ cần để kiểm tra trước khi thực hiện so sánh trùng khớp vân tay;
 • ID phần mềm trong Firebase;
 • phiên bản SDK của Firebase;
 • chiều cao của màn hình thiết bị;
 • chiều rộng của màn hình thiết bị;
 • ngày và thời gian cài đặt Phần mềm.

Dữ liệu được chuyển tiếp đến Firebase qua một kênh bảo mật. Thông tin về cách xử lý dữ liệu trong Firebase được đăng tải tại: https://www.firebase.com/terms/privacy-policy.html/.

Để cung cấp chức năng Bộ quét QR, các dữ liệu sau sẽ được cung cấp và xử lý trong dịch vụ của Huawei:

 • tên gói ứng dụng;
 • mã quốc gia;
 • loại thiết bị;
 • mẫu thiết bị;
 • ID thuật toán xử lý đối tượng;
 • Tên của API;
 • ID dịch vụ
 • phiên bản của hệ điều hành;
 • thông tin về kết nối vô tuyến/mạng;
 • ID yêu cầu;
 • ID vi chương trình;
 • mã nhà cung cấp dịch vụ di động;
 • định dạng của đối tượng đang được xử lý;
 • biểu đồ hình ảnh đã xử lý;
 • ngày và thời gian yêu cầu bắt đầu;
 • màu sắc, lề và màu nền của mã vạch sẽ được tạo;
 • chiều cao của mã vạch đã tạo;
 • chiều rộng của mã vạch đã tạo;
 • chiều cao của mã vạch sẽ tạo;
 • chiều rộng của mã vạch sẽ tạo;
 • số lượng đối tượng đã xử lý;
 • thời gian xử lý tối đa của đối tượng;
 • thời lượng gian xử lý tối thiểu của đối tượng;
 • độ dài của chuỗi dùng để tạo mã vạch;
 • phiên bản thành phần của Phần mềm;
 • ID Phần mềm;
 • số lỗi chương trình;
 • kết quả hành động của Phần mềm;
 • tổng số yêu cầu được hoàn tất;
 • ID của hành động được thực hiện bởi người dùng trong Phần mềm;
 • tổng thời lượng xử lý yêu cầu

Việc xử lý dữ liệu trong dịch vụ của Huawei được thực hiện thông qua một kênh bảo mật. Quá trình xử lý dữ liệu diễn ra theo chính sách bảo mật của Huawei và có sẵn tại: https://consumer.huawei.com/en/privacy/privacy-policy/.

Bạn có thấy bài viết này hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện điều gì không?
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.