Основни подаци о пружању података (ЕУ, УК, становници америчке државе Калифорније, Бразил)

24. август 2023.

ID 195478

Прикажите информације о подацима који се пружају компанији Kaspersky док користите претходне верзије апликације.

Подаци који се достављају компанији Kaspersky путем Kaspersky апликације 11.100.X.XXX и новијих верзија

Kaspersky штити све информације примљене у складу са законом и примењивим Kaspersky правилима. Подаци се преносе путем безбедног канала.

Користимо личне и податке који нису лични.

Лични подаци

Који од личних података се пружају можете пронаћи у Уговору о лиценцирању са крајњим корисником, Смерницама за приватност, Изјави о маркетингу или Изјави о Kaspersky Security Network у одговарајућим правним одељцима.

Приказивање правних докумената

Подаци који нису лични

Користимо следеће податке који нису лични како бисмо одржали кључне функције Софтвера:

 • ознаку која указује да ли је Facebook апликација инсталирана на уређају;
 • верзију SDK-а за Facebook;
 • кôд за потврду идентитета који је примљен од добављача услуга провере идентитета;
 • токен за приступ који је примљен од добављача услуга провере идентитета;
 • тип података који су послати добављачу услуга провере идентитета;
 • токен идентитета који је примљен од добављача услуга провере идентитета;
 • ID Носиоца права у систему добављача услуга провере идентитета;
 • назив добављача услуга провере идентитета;
 • URL на који је послат одговор добављача услуга провере идентитета
 • параметре који су затражени од добављача услуга провере идентитета;
 • ID ресурса Носиоца права;
 • тип токена;
 • информације о оперативном систему;
 • ID софтвера добијеног из лиценце;
 • комплетну верзију Софтвера;
 • генерисану вредност за захтев за проверу идентитета;
 • ID компоненте Софтвера;
 • ID Софтвера;
 • ID протокола.

За основну функционалност, подаци се могу инсталирати и преузети у Firebase сервису:

 • име пакета апликације;
 • кôд језика уређаја;
 • модел уређаја;
 • Подешавања
 • верзија оперативног система;
 • кôд језика уређаја добијен извршењем JavaScript кода у WebView;
 • Перформансе
 • ID софтвера у Firebase-у;
 • верзија SDK-а за Firebase;
 • висина екрана уређаја;
 • ширина екрана уређаја;
 • датум и време инсталације софтвера.

Подаци се прослеђују Firebase путем безбедног канала. Информације о начину обраде података у компанији Firebase су објављене на следећој адреси: https://www.firebase.com/terms/privacy-policy.html.

Да би функционалност QR читача била омогућена, следећи подаци биће достављени и обрађени у Huawei услугама:

 • име пакета апликације;
 • позивни број земље;
 • тип уређаја;
 • модел уређаја;
 • ID алгоритма за обраду објекта;
 • назив API интерфејса;
 • ID услуге;
 • верзија оперативног система;
 • информације у вези са радио/мрежном везом;
 • ID захтева;
 • ID фирмвера;
 • кôд мобилног оператера;
 • формат објекта који се обрађује;
 • хистограм обрађене слике;
 • датум и време покретања захтева;
 • боја, маргине и боја позадине бар-кода који је потребно направити;
 • висина бар-кода који је направљен;
 • ширина бар-кода који је направљен;
 • висина бар-кода који је потребно направити;
 • ширина бар-кода који је потребно направити;
 • број обрађених објеката;
 • најдуже трајање обраде објекта;
 • најкраће трајање обраде објекта;
 • дужина стринга који се користи за прављење бар-кода;
 • верзија компоненте Софтвера;
 • ID Софтвера;
 • број програмских грешака;
 • резултат акције Софтвера;
 • укупан број завршених захтева;
 • ID акције коју је извршио корисник у оквиру Софтвера;
 • Укупно трајање обраде свих захтева

Обрада података у Huawei услугама се извршава путем безбедног канала. Обрада података све врши у складу са смерницама за приватност компаније Huawei и доступе су на: https://consumer.huawei.com/en/privacy/privacy-policy/.

Да ли вам је чланак био од користи?
Шта бисмо могли да урадимо боље?
Хвала вам на повратним информацијама! Помажете нам да постанемо бољи.
Хвала вам на повратним информацијама! Помажете нам да постанемо бољи.