Kaspersky Free za Android

Osnovni podaci o pružanju podataka (EU, UK, Brazil, stanovnici američke države Kalifornije)

24. avgust 2023.

ID 195478

Prikažite informacije o podacima koji se pružaju kompaniji Kaspersky dok koristite prethodne verzije aplikacije.

Podaci koji se dostavljaju kompaniji Kaspersky putem Kaspersky aplikacije 11.100.X.XXX i novijih verzija

Kaspersky štiti sve informacije primljene u skladu sa zakonom i primenjivim Kaspersky pravilima. Podaci se prenose putem bezbednog kanala.

Koristimo lične i podatke koji nisu lični.

Lični podaci

Koji od ličnih podataka se pružaju možete pronaći u Ugovoru o licenciranju sa krajnjim korisnikom, Smernicama za privatnost, Izjavi o marketingu ili Izjavi o Kaspersky Security Network u odgovarajućim pravnim odeljcima.

Prikazivanje pravnih dokumenata

Podaci koji nisu lični

Koristimo sledeće podatke koji nisu lični kako bismo održali ključne funkcije Softvera:

 • Oznaku koja ukazuje na to da li je Facebook aplikacija instalirana na uređaju;
 • Verziju SDK-a za Facebook;
 • Kôd za potvrdu identiteta koji je primljen od dobavljača usluga provere identiteta
 • Token za pristup koji je primljen od dobavljača usluga provere identiteta;
 • Tip podataka koji su poslati dobavljaču usluga provere identiteta
 • Token identiteta koji je primljen od dobavljača usluga provere identiteta
 • ID Nosioca prava u sistemu dobavljača usluga provere identiteta
 • Naziv dobavljača usluga provere identiteta
 • URL na koji je poslat odgovor dobavljača usluga provere identiteta
 • Parametre koji su zatraženi od dobavljača usluga provere identiteta
 • ID resursa Nosioca prava
 • tip tokena
 • Operativni sistem
 • ID softvera dobijenog iz licence;
 • Puna verzija Softvera
 • Generisana vrednost za zahtev za proveru identiteta
 • ID komponente Softvera;
 • ID Softvera;
 • ID protokola;

Radi osnovne funkcionalnosti, podaci se mogu instalirati i preuzeti u servisu Firebase:

 • Naziv paketa aplikacije;
 • Šifra jezika uređaja;
 • Model uređaja;
 • Podešavanje vremenske zone uređaja;
 • Verzija operativnog sistema;
 • Šifra jezika uređaja dobijena izvršavanjem JavaScript koda u WebViewu;
 • Moguća jedinstvena podudarna veza koju server treba da proveri pre nego što izvrši podudaranje otisaka prstiju;
 • ID softvera u Firebase;
 • Verzija SDK-a za Firebase;
 • Visina ekrana uređaja;
 • Širina ekrana uređaja;
 • Datum i vreme instalacije softvera.

Podaci se prosleđuju Firebase putem bezbednog kanala. Informacije o načinu obrade podataka u kompaniji Firebase su objavljene na sledećoj adresi: https://www.firebase.com/terms/privacy-policy.html.

Da bi funkcionalnost QR čitača bila omogućena, sledeći podaci biće dostavljeni i obrađeni u Huawei uslugama:

 • Naziv paketa aplikacije;
 • Pozivni broj zemlje;
 • Tip uređaja;
 • Model uređaja;
 • ID algoritma za obradu objekta;
 • Naziv API interfejsa;
 • ID usluge;
 • Verzija operativnog sistema;
 • Informacije u vezi sa radio/mrežnom vezom;
 • ID zahteva;
 • ID firmvera;
 • Kôd mobilnog operatera;
 • Format objekta koji se obrađuje;
 • Histogram obrađene slike;
 • Datum i vreme pokretanja zahteva;
 • Boja, margine i boja pozadine bar-koda koji je potrebno napraviti;
 • Visina bar-koda koji je napravljen;
 • Širina bar-koda koji je napravljen;
 • Visina bar-koda koji je potrebno napraviti;
 • Širina bar-koda koji je potrebno napraviti;
 • Broj obrađenih objekata;
 • Najduže trajanje obrade objekta;
 • Najkraće trajanje obrade objekta;
 • Dužina stringa koji se koristi za pravljenje bar-koda;
 • Verzija komponente Softvera;
 • ID Softvera;
 • Broj programskih grešaka;
 • Rezultat akcije Softvera;
 • Ukupan broj završenih zahteva;
 • ID akcije koju je izvršio korisnik unutar Softvera;
 • Ukupno trajanje obrade svih zahteva.

Obrada podataka u Huawei uslugama se izvršava putem bezbednog kanala. Obrada podataka sve vrši u skladu sa smernicama za privatnost kompanije Huawei i dostupe su na: https://consumer.huawei.com/en/privacy/privacy-policy/.

Da li vam je članak bio od koristi?
Šta bismo mogli da uradimo bolje?
Hvala vam na povratnim informacijama! Pomažete nam da postanemo bolji.
Hvala vam na povratnim informacijama! Pomažete nam da postanemo bolji.