Informacje o przekazywaniu danych (UE, Wielka Brytania, mieszkańcy stanu Kalifornia w USA, Brazylia)

24 sierpnia 2023

ID 195478

Zobacz informacje o danych dostarczonych do Kaspersky podczas korzystania z poprzednich wersji aplikacji.

Dane dostarczane firmie Kaspersky przy użyciu aplikacji Kaspersky w wersji 11.100.X.XXX i nowszych

Aplikacja Kaspersky chroni wszelkie otrzymane w ten sposób informacje zgodnie z prawem i obowiązującymi zasadami firmy Kaspersky. Dane są przesyłane bezpiecznym kanałem.

Używamy danych osobowych i nieosobowych.

Dane osobowe

Dane osobowe podane w Umowie licencyjnej, Polityce prywatności, Oświadczeniu marketingowym lub Oświadczeniu Kaspersky Security Network można wyświetlić w odpowiednim dokumencie prawnym.

Zobacz dokument prawny

Dane nieosobowe

Używamy następujących danych nieosobowych w celu zachowania podstawowej funkcjonalności Oprogramowania:

 • Flaga wskazująca, czy aplikacja Facebook jest zainstalowana na urządzeniu
 • wersja zestawu SDK usługi Facebook
 • kod autoryzacyjny otrzymany od dostawcy tożsamości
 • token dostępu otrzymany od dostawcy tożsamości
 • typ danych wysłanych do dostawcy tożsamości
 • token tożsamości otrzymany od dostawcy tożsamości
 • identyfikator Posiadacza praw w systemie dostawcy tożsamości
 • nazwa dostawcy tożsamości
 • identyfikator URI, do którego wysyłana jest odpowiedź dostawcy tożsamości
 • parametry zażądane od dostawcy tożsamości
 • identyfikator zasobu Posiadacza praw
 • typ tokena;
 • system operacyjny;
 • identyfikator Oprogramowania pochodzący z licencji;
 • pełna wersja Oprogramowania;
 • wartość wygenerowana dla weryfikacji żądania
 • identyfikator komponentu Oprogramowania;
 • ID oprogramowania;
 • ID protokołu.

W przypadku podstawowej funkcjonalności dane można instalować i pobierać w usłudze Firebase:

 • nazwa pakietu aplikacji;
 • kod języka urządzenia;
 • model urządzenia;
 • ustawienie strefy czasowej urządzenia;
 • wersji systemu operacyjnego;
 • kod języka urządzenia, uzyskany poprzez wykonanie kodu JavaScript w WebView;
 • możliwe unikatowe pasujące łącze, które serwer musi sprawdzić przed przeprowadzeniem dopasowania odcisku palca;
 • Identyfikator oprogramowania w Firebase
 • wersja zestawu SDK Firebase;
 • wysokość ekranu urządzenia;
 • szerokość ekranu urządzenia;
 • data i godzina instalacji oprogramowania.

Do usługi Firebase dane są przekazywane za pośrednictwem bezpiecznego połączenia. Informacje o sposobie przetwarzania danych w Firebase, są opublikowane na stronie: https://www.firebase.com/terms/privacy-policy.html.

Aby zapewnić funkcjonalność czytnika QR, w serwisie Huawei będą dostarczane i przetwarzane następujące dane:

 • nazwa pakietu aplikacji;
 • kod kraju;
 • typ urządzenia;
 • model urządzenia;
 • Identyfikator algorytmu przetwarzania obiektów
 • nazwa API
 • Numer identyfikacyjny usługi
 • wersji systemu operacyjnego;
 • informacje o połączeniu sieciowym/radiowym;
 • ID zgłoszenia;
 • identyfikator oprogramowania układowego;
 • kod operatora sieci komórkowej;
 • format przetwarzanego obiektu;
 • histogram przetworzonego obrazu
 • data i godzina rozpoczęcia żądania;
 • kolor, marginesy i kolor tła generowanego kodu kreskowego.
 • wysokość wygenerowanego kodu kreskowego
 • szerokość wygenerowanego kodu kreskowego
 • wysokość generowanego kodu kreskowego
 • szerokość generowanego kodu kreskowego
 • liczba przetworzonych obiektów
 • maksymalny czas przetwarzania obiektu
 • minimalny czas przetwarzania obiektu
 • długość ciągu użytego do wygenerowania kodu kreskowego
 • wersja komponentu Oprogramowania;
 • ID oprogramowania;
 • liczba błędów programu
 • wynik działania Oprogramowania;
 • całkowita liczba zakończonych żądań;
 • identyfikator działania wykonanego przez użytkownika w obrębe Oprogramowania;
 • całkowity czas przetwarzania żądania

Przetwarzanie danych w serwisie Huawei odbywa się przez bezpieczny kanał. Przetwarzanie danych odbywa się zgodnie z polityką prywatności Huawei dostępną pod adresem: https://consumer.huawei.com/pl/privacy/privacy-policy/.

Czy ten artykuł był pomocny?
Co możemy zrobić lepiej?
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.