Kaspersky Free for Android

Om tillhandahållande av data (EU, Storbritannien, invånare i den amerikanska delstaten Kalifornien, Brasilien)

24 augusti 2023

ID 195478

Se information om data som tillhandahålls till Kaspersky när föregående versioner av appen används.

Data som skickas till Kaspersky med Kaspersky-appen 11.100.X.XXX och senare

Kaspersky skyddar all information som tas emot i enlighet med lagstiftningen och tillämpliga Kaspersky-regler. Data skickas över en säker kanal.

Vi använder personliga och icke-personliga data.

Personuppgifter

Du kan visa personuppgifter som tillhandahålls enligt licensavtalet för slutanvändare, sekretesspolicyn, marknadsföringsmeddelandet och Kaspersky Security Network Statement i motsvarande juridiska dokument.

Visa ett juridiskt dokument

Ej personliga data

Vi använder följande icke-personliga data för att bevara programvarans huvudfunktioner:

 • flagga som anger om Facebook-appen är installerad på enheten
 • Facebook SDK-version
 • autentiseringskod som tas emot från identitetsleverantören
 • åtkomsttoken som tas emot från identitetsleverantören
 • typ av data som skickas till identitetsleverantören
 • identitetstoken som tas emot från identitetsleverantören
 • Rättighetsinnehavarens ID i identitetsleverantörens system
 • identitetsleverantörens namn
 • URI till vilken identitetsleverantörens svar skickas
 • parametrar som begärs från identitetsleverantören
 • ID för rättighetsinnehavarens resurs
 • tokentyp;
 • operativsystem;
 • programvaru-ID från licensen;
 • fullständig version av programvaran;
 • värde som genereras för verifieringsbegäran
 • programvarukomponent-ID;
 • Programvaru-ID
 • protokoll-ID.

För kärnfunktionalitet kan data installeras och laddas ner i Firebase-tjänsten:

 • programpaketsnamn;
 • enhetens språkkod;
 • enhetsmodell;
 • enhetens tidszoninställningar;
 • version av operativsystemet;
 • enhetens språkkod erhållen genom att köra JavaScript-kod i WebView;
 • möjlig unik matchad länk som servern behöver kontrollera innan fingeravtrycksmatchning utförs;
 • Programvaru-ID i Firebase
 • Firebase SDK-version;
 • enhetsskärmens höjd;
 • enhetsskärmens bredd;
 • installationsdatum och tid för programvaran

Data skickas till Firebase via en säker kanal. Information om hur data behandlas i Firebase finns på https://www.firebase.com/terms/privacy-policy.html.

Följande data samlas in och bearbetas i Huawei-tjänsten för att tillhandahålla QR-skannerfunktionen:

 • programpaketsnamn;
 • landskod;
 • enhetstyp;
 • enhetsmodell;
 • ID för objektbehandlingsalgoritm
 • API-namn
 • Tjänst-ID
 • version av operativsystemet;
 • information om radio-/nätverksanslutningen;
 • förfrågan-ID;
 • ID för inbyggd programvara;
 • mobiloperatörskod;
 • formatet på objektet som behandlas;
 • bearbetat bildhistogram
 • datum och tid då begäran startade
 • färg, marginaler och bakgrundsfärg på streckkoden som ska genereras
 • höjd på streckkoden som har genererats
 • bredd på streckkoden som har genererats
 • höjd på streckkoden som ska genereras
 • bredd på streckkoden som ska genereras
 • antal bearbetade objekt
 • längsta bearbetningstid för objekt
 • kortaste bearbetningstid för objekt
 • längd på sträng som används för att generera streckkod
 • version av programvarans komponent;
 • Programvaru-ID
 • antal programfel
 • resultat av programåtgärd;
 • totalt antal slutförda förfrågningar;
 • ID för åtgärden som utförs av användaren i programvaran;
 • total varaktighet av begärd behandling

Databehandling i Huawei-tjänsten utförs över en säker kanal. Databehandling sker i enlighet med Huaweis integritetspolicy som finns på: https://consumer.huawei.com/en/privacy/privacy-policy/.

Tyckte du att den här artikeln var till hjälp?
Hur kan vi förbättras?
Tack för din återkoppling! Du hjälper oss förbättras.
Tack för din återkoppling! Du hjälper oss förbättras.