Kaspersky Security Cloud for Windows

Slik sjekker du tilstanden til en harddisk

30. november 2021

ID 156129

Kaspersky Security Cloud overvåker kontinuerlig helsen til både interne og eksterne harddisker på datamaskinen din. Overvåkingen jobber i bakgrunnen. Hvis harddiskens tilstand forverres og det ikke lenger er sikkert å lagre data på stasjonen, informerer programmet deg om dette og tilbyr deg å kopiere data til andre medier.

Vinduet Overvåking av harddiskens helse viser følgende informasjon om harddisken:

 • Stasjonens tilstand.
 • Stasjonens temperatur.

Harddisken kan være i en av følgende tilstander:

 • God – tilstanden til en ny harddisk.
 • Normal – det er mindre problemer med harddisken.
 • Dårlig – harddiskens tilstand er kritisk, datatap er mulig.

Harddiskens temperaturområde kan være ett av følgende:

 • Bra – harddisken er ikke overopphetet.
 • Normal – temperaturen på harddisken er noe høy.
 • Dårlig – harddisken er overopphetet.

Figuren Stasjonens tilstandshistorikk viser informasjon om endringer i stasjonens tilstand over den angitte perioden. Maksimal visningsperiode er 1 år.

Kaspersky Security Cloud viser også følgende statistikk om harddiskene dine:

 • Totalt antall påslåtte timer – harddiskens totale oppetid i timer.
 • Totalt antall strømsykluser – antallet ganger harddisken er slått på.

Rapporten <navn på stasjon> S.M.A.R.T.-attributter viser informasjon om harddiskens parameterverdier for S.M.A.R.T. sortert etter alvorlighetsgrad. Parametersettet kan variere avhengig av harddiskens produsent og modell.

Slik sjekker du tilstanden til datamaskinens harddisker:

 1. Åpne hovedvinduet.
 2. Klikk på knappen Flere verktøy nederst i hovedvinduet.

  Vinduet Verktøy åpnes.

 3. I vinduet Verktøy går du til delen Databeskyttelse.
 4. Klikk på koblingen Overvåking av harddiskens helse for å åpne vinduet Overvåking av harddiskens helse.
 5. Velg en harddisk og sjekk harddiskens tilstand.
 6. Gjør ett av følgende:
  • Hvis du vil se grafen, klikker du på Historikk.
  • Hvis du vil se rapporten, klikker du på Finn ut mer.

Synes du at denne artikkelen er nyttig?
Hva kan vi gjøre bedre?
Takk for din tilbakemelding! Du hjelper oss med å forbedre.
Takk for din tilbakemelding! Du hjelper oss med å forbedre.