วิธีการตรวจสอบสภาพของฮาร์ดไดรฟ์

30 พฤศจิกายน 2564

ID 156129

Kaspersky Security Cloud ตรวจสอบสภาพฮาร์ดไดรฟ์ของคอมพิวเตอร์ของคุณทั้งภายในและภายนอกอย่างสม่ำเสมอ การตรวจสอบจะทำงานเบื้องหลัง หากสภาพฮาร์ดไดรฟ์ของคุณแย่ลงและการจัดเก็บข้อมูลในไดรฟ์ไม่ปลอดภัยอีกต่อไป แอปพลิเคชันจะแจ้งเตือนคุณและเสนอให้คัดลอกข้อมูลไปยังสื่ออื่นๆ

หน้าต่าง ตรวจสอบสภาพฮาร์ดไดรฟ์ จะแสดงข้อมูลต่อไปนี้เกี่ยวกับฮาร์ดไดรฟ์:

 • สภาพไดรฟ์
 • อุณหภูมิไดรฟ์

ฮาร์ดไดรฟ์อาจในสถานะใดสถานะหนึ่งต่อไปนี้:

 • ดี – สถานะที่สอดคล้องกับฮาร์ดไดรฟ์ใหม่
 • ปกติ – มีปัญหาเล็กน้อยกับฮาร์ดไดรฟ์
 • แย่ – สถานะฮาร์ดไดร์ฟวิกฤติ อาจเกิดการสูญเสียข้อมูลได้

ช่วงอุณหภูมิฮาร์ดไดรฟ์อาจเป็นอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

 • ดี – ฮาร์ดไดรฟ์ไม่ร้อนเกินไป
 • ปกติ – อุณหภูมิของฮาร์ดไดรฟ์สูงขึ้นเล็กน้อย
 • แย่ – ฮาร์ดไดรฟ์ร้อนเกินไป

แผนภูมิ ประวัติสภาพไดรฟ์ จะแสดงข้อมูลเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพไดรฟ์ตลอดระยะเวลาที่ระบุ ช่วงเวลาที่แสดงสูงสุดคือ 1 ปี

Kaspersky Security Cloud ยังแสดงสถิติต่อไปนี้เกี่ยวกับฮาร์ดไดรฟ์ของคุณ:

 • จำนวนชั่วโมงที่เปิดเครื่องรวม – เวลาการทำงานของฮาร์ดไดรฟ์รวมเป็นชั่วโมง
 • จำนวนรอบพลังงานรวม – จำนวนการเปิดรวมของฮาร์ดไดรฟ์

รายงาน <ชื่อไดรฟ์> S.M.A.R.T. แอตทริบิวต์ แสดงข้อมูลเกี่ยวกับค่าพารามิเตอร์ S.M.A.R.T. ของฮาร์ดไดรฟ์เรียงลำดับตามความรุนแรง ชุดพารามิเตอร์อาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับผู้ผลิตและรุ่นของฮาร์ดไดรฟ์

การตรวจสอบสภาพปัจจุบันของฮาร์ดไดรฟ์ของคอมพิวเตอร์:

 1. เปิดหน้าต่างแอปพลิเคชันหลัก
 2. ในส่วนล่างของหน้าต่างแอปพลิเคชันหลัก ให้คลิกปุ่ม เครื่องมือเพิ่มเติม

  หน้าต่าง เครื่องมือ จะเปิดขึ้น

 3. ในหน้าต่าง เครื่องมือ ให้ไปที่ส่วน การป้องกันข้อมูล
 4. คลิกลิงก์ ตรวจสอบสภาพฮาร์ดไดรฟ์ เพื่อเปิดหน้าต่าง ตรวจสอบสภาพฮาร์ดไดรฟ์
 5. เลือกงฮาร์ดไดรฟ์เพื่อตรวจสอบสุขภาพ
 6. ทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งต่อไปนี้:
  • หากคุณต้องการดูกราฟ ให้คลิกปุ่ม ประวัติ
  • หากคุณต้องการดูรายงาน ให้คลิกปุ่ม เรียนรู้เพิ่มเติม

คุณคิดว่าบทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
เราสามารถทำอะไรเพื่อปรับปรุงได้บ้าง
ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ! คุณช่วยให้เราปรับปรุง
ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ! คุณช่วยให้เราปรับปรุง