Các hành động để sửa Kaspersky Password Manager

16 Tháng Giêng, 2023

ID 85001

Nếu Kaspersky Password Manager thoát đột ngột, hãy thực hiện một trong số các hành động sau:

  • Lặp lại quá trình cấu hình, nếu tập tin cấu hình bị hỏng hoặc bị thiếu.
  • Tạo một kho bảo mật mới nếu kho bảo mật bị hỏng hoặc bị mất.
  • Khởi động lại ứng dụng, nếu các tập tin thực thi và/hoặc tập tin ứng dụng bị hỏng hoặc bị thiếu.

Bạn có thấy bài viết này hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện điều gì không?
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.