ดำเนินการเพื่อซ่อมแซม Kaspersky Password Manager

16 มกราคม 2566

ID 85001

หาก Kaspersky Password Manager ทำงานล้มเหลว ให้ทำข้อใดข้อหนึ่งต่อไปนี้:

  • ดำเนินการกระบวนการกำหนดค่าซ้ำอีกครั้ง หากไฟล์การกำหนดค่าทำงานผิดเพี้ยนหรือสูญหายไป
  • สร้างคลังใหม่ หากคลังที่มีอยู่เดิมทำงานผิดเพี้ยนหรือสูญหายไป
  • ทำการติดตั้งแอปพลิเคชันอีกครั้ง หากการเรียกใช้งานหรือไฟล์แอปพลิเคชันทำงานผิดเพี้ยนหรือสูญหายไป

คุณคิดว่าบทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
เราสามารถทำอะไรเพื่อปรับปรุงได้บ้าง
ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ! คุณช่วยให้เราปรับปรุง
ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ! คุณช่วยให้เราปรับปรุง