Các câu hỏi thường gặp

Bắt đầu sử dụng nhanh

Bắt đầu

 

Cách cài đặt một phiên bản mới của ứng dụng đè lên phiên bản có sẵn

Cách cấu hình các thiết lập được khuyến nghị của ứng dụng trong quá trình cài đặt

Làm thế nào để kích hoạt ứng dụng

Cách tạo tài khoản Bảng điều khiển Quản lý Kaspersky Small Office Security

Các quản lý từ xa tính năng bảo vệ các thiết bị của bạn

Báo cáo và cập nhật

Báo cáo và cập nhật

 

Làm thế nào để xem báo cáo hoạt động ứng dụng

Làm thế nào để bắt đầu cập nhật các cơ sở dữ liệu và mô-đun ứng dụng

Bảo vệ máy tính

Bảo vệ máy tính

 

Cách xem thông tin về trạng thái bảo vệ máy tính

Cách khôi phục hệ điều hành sau khi bị nhiễm

Cách khởi chạy tác vụ quét toàn bộ máy tính để diệt vi rút

Cách khởi chạy tác vụ quét nhanh máy tính để diệt vi rút

Cách chạy tác vụ quét lỗ hổng bảo mật

Cách cấu hình tác vụ quét trên các website được bảo vệ

Hiệu năng

Tối ưu hóa hệ điều hành

 

Cách dọn dẹp máy tính từ các ứng dụng hiếm khi sử dụng và các tiện ích mở rộng trình duyệt

Cách tối ưu hóa ứng dụng dành cho trò chơi máy tính

Làm thế nào để áp dụng thiết lập của ứng dụng trên máy tính khác

An toàn giao dịch tài chính

Bảo vệ các giao dịch mua và chuyển tiền

 

Cách bảo vệ các giao dịch mua trực tuyến của bạn

Cách thiết lập An toàn giao dịch tài chính

Làm thế nào để thiết lập an toàn tài chính cho website cụ thể

Bảo vệ dữ liệu cá nhân

Bảo vệ dữ liệu cá nhân

 

Cách ngăn các website thu thập dữ liệu về bạn

Cách khởi chạy Kaspersky Password Manager

Về đầu trang