Използване на разделно тунелиране

13 март 2024 г.

ID 260304

Разделеното тунелиране ви позволява да изберете кои приложения няма да използват VPN при свързване към интернет. Дори когато е установена VPN връзка, всички приложения, за които VPN връзката е деактивирана в „Разделно тунелиране“, ще се свързват с интернет, без да използват VPN. Всички други приложения на Вашето устройство ще се свързват чрез VPN.

Това може да бъде полезно за приложения, които са нестабилни или дори спират да работят, когато се установи VPN връзка, като банкови или имейл приложения, месинджъри, приложения за доставка и др.

В този раздел

Деактивиране на VPN връзката за отделни приложения

Активиране на VPN връзката за отделни приложения

Намерихте ли тази статия за полезна?
Какво може да подобрим?
Благодарим за обратната връзка! Помагате ни да се подобрим.
Благодарим за обратната връзка! Помагате ни да се подобрим.