Sử dụng Phân tách kênh truyền tải

13 Tháng Ba, 2024

ID 260304

Phân tách kênh truyền tải cho phép bạn chọn ứng dụng nào sẽ không sử dụng VPN khi kết nối với internet. Ngay cả khi có kết nối VPN, mọi ứng dụng không kết nối VPN trong tính năng Phân tách kênh truyền tải sẽ kết nối với Internet mà không sử dụng VPN. Mọi ứng dụng khác trên thiết bị của bạn sẽ kết nối thông qua VPN.

Điều này có thể hữu ích cho các ứng dụng không ổn định hoặc thậm chí ngừng hoạt động khi thiết lập kết nối VPN, chẳng hạn như ứng dụng ngân hàng hoặc email, trình nhắn tin, dịch vụ giao hàng, v.v.

Trong phần này

Tắt kết nối VPN đối với từng ứng dụng

Bật kết nối VPN đối với từng ứng dụng

Bạn có thấy bài viết này hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện điều gì không?
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.