Декларация за поверителността на данните за техническа поддръжка по чат, имейл и телефон

ИНФОРМАЦИЯ ЗА АДМИНИСТРАТОРА НА ДАННИ

AO Kaspersky Lab, с адрес: 39A/3 Leningradskoe Shosse, Moscow 125212, Руска Федерация („Kaspersky“, „KL“ или „ние“).

Ако имате някакви въпроси относно практиките за поверителност на Kaspersky Lab или ако искате да актуализираме информация или предпочитания, които сте ни предоставили, моля, свържете се с нас директно или с нашия представител на Kaspersky за ЕС чрез имейл или по телефон: Kaspersky Labs GmbH, Ingolstadt, Германия, info@kaspersky.de, +49 (0) 841 98 18 90.

Можете да се свържете с отговорника за защита на данни по пощата или по имейл на: Kaspersky Labs GmbH, Ingolstadt, Despag-Strasse 3, 85055, Германия, dpo@kaspersky.com.

КАКВИ СА ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ

Личните данни са свързани с лице, което може да бъде идентифицирано чрез тези данни. Идентификацията може да се извърши чрез самата информацията или всяка друга информация, притежавана от администратора на данни или която е вероятно да стане негово притежание. Обработването на лични данни се урежда от Общия регламент относно защитата на данните, 2016/679 (GDPR).

ЗАЩО ОБРАБОТВАМЕ ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ

Използваме Вашите лични данни за следните цели:

 • За да Ви предоставяме услуги по поддръжката.
 • За да подобрим качеството на нашите услуги и/или да разбираме по-добре запитвания в сравнение с предишни чатове.

КАТЕГОРИИ ЛИЧНИ ДАННИ

Обработваме следните категории от Вашите данни:

 • Име
 • Имейл адрес
 • Статичен IP адрес
 • Час и дата на свързване с „Обслужване на клиенти“ по телефон, чат, имейл, билет
 • Данни за съдържанието на обаждане, чат, имейл, билет
 • Вашият телефонен номер (само при обслужване по телефона)
 • Записи на клиентски обаждания
 • Записване на отдалечени сесии с клиент
 • Качени файлове
 • Наименования на устройства, свързани към My Kaspersky
 • Код за активиране, номер на лиценз на продукти на Kaspersky
 • Номер на банкова сметка, ако е необходимо да възстановим сумата за покупка по банков път
 • Адрес на фактуриране
 • Първите 6 и последните 4 цифри на кредитната Ви карта
 • Информация, свързана с поръчка от е-магазини на Kaspersky
 • Държава и геопозициониране
 • Потребителско име в социалните мрежи като Twitter/Facebook/Google Play Store/Apple App Store/Huawei store (в случай на запитвания чрез тези социални платформи)

Получаваме Вашите лични данни директно от Вас.

КАКВО Е ПРАВНОТО НИ ОСНОВАНИЕ ЗА ОБРАБОТВАНЕ НА ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ

Нормативното ни основание за обработването на Вашите лични данни:

 • Обработването е необходимо за изпълнението на договор между Kaspersky и субекта на данните (чл. 6 (1) (б) GDPR).
 • Обработването е необходимо за изпълнението на услуги за поддръжка (Законни интереси, чл. 6 (1) (е) GDPR).

СПОДЕЛЯНЕ НА ЛИЧНИТЕ ВИ ДАННИ

Може да разкрием личните Ви данни:

 • В рамките на групата компании Kaspersky Lab при строги права за политика на достъп.
 • На външни доставчици на услуги за поддръжка.

Вашите лични данни ще считат за строго поверителни и ще бъдат споделяни само с доставчици на услуги, които ни снабдяват с ИТ услуги и услуги на системния администратор.

В подобни случаи тези компании трябва да се придържат към нашите изисквания за поверителност и защита на личните данни и не им е разрешено да използват лични данни, които получават от нас, за каквато и да е друга цел.

ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА ДАННИ В ЧУЖБИНА

Личните данни, предоставени от потребителите на Kaspersky Lab, могат да се обработват в следните страни, включително страни извън Европейския съюз (ЕС) или Европейската икономическа зона (или ЕИЗ), които не са считани от Европейската комисия, че имат подходящо ниво на защита на данните: ЕИЗ:Германия, Нидерландия, Франция, Гърция; извън ЕИЗ:Швейцария, Бразилия, Русия, САЩ.

Kaspersky Lab са взели подходящи мерки за сигурност, за да защитят Вашите лични данни в съответствие с най-добрите практики в сигурността и поверителността (повече информация на https://www.kaspersky.com/global-privacy-policy), включително използване на стандартните договорни клаузи на Европейската комисия за прехвърляне на лична информация между компаниите в същата група (Можете да намерите тези стандартни договорни клаузи на следния линк), които изискват от всички компании в същата група да защитават личната информация, която се обработва от ЕИЗ, при стандарт, еквивалентен на изисквания от Закона на ЕС за защита на данни.

Когато споделяме Вашите лични данни с трета страна, доставчик на услуги извън Европейската икономическа зона и Швейцария (както е описано в частта, озаглавена „Споделяне на Вашата информация“), задължаваме с договор третата страна, доставчик на услуги, да дава достатъчни гаранции за защита на Вашата информация.

КОЛКО ВРЕМЕ СЪХРАНЯВАМЕ ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ

Съхраняваме личните Ви данни не повече от разумно необходимото време за постигане на целите, за които те се обработват.

АВТОМАТИЗИРАНО ВЗЕМАНЕ НА РЕШЕНИЕ

Нашият отдел „Техническа поддръжка“ не използва автоматизирано вземане на решения.

ВАШИТЕ ПРАВА И ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ

Информираме Ви, че имате определени права относно личните данни за Вас, които запазваме:

 • Правото да бъдете информирани. Имате правото да получите ясна, прозрачна и лесно разбираема информация относно това как използваме личните Ви данни и правата Ви.
 • Право на достъп. Имате право да поискате информация за това как използваме личните Ви данни. Освен това може да поискате да получите копие от личните данни, които обработваме за Вас, и да проверите дали ги обработваме законно.
 • Право на коригиране. Може да поискате коригиране на личните данни, които обработваме за Вас.
 • Право на заличаване (Право да бъдете забравени). Това Ви позволява да поискате от нас да изтрием или премахнем лични данни, когато няма добра причина, като законови периоди на съхранение, ние да продължим да ги обработваме.
 • Право на ограничаване на обработването. Това Ви позволява да поискате от нас да спрем обработването на лични данни за Вас, например, ако искате да установим верността или причината за обработването им.
 • Право на преносимост на данните. Дотолкова доколкото обработването на Вашите лични данни се основава на Вашето съгласие или на договор (чл. 6 (1) (a) и (б) GDPR)), може да поискате да получите личните данни, които сте ни предоставили, в структуриран, широко използван и машинно четим формат и да предадете данните на друг администратор.
 • Право на възражение. Имате право на възражение на основание, свързано с Вашата конкретна ситуация, по всяко време на обработване на личните данни, които се отнасят до Вас, което се базира на чл. 6 (1) (е) от GDPR (обработване на данни за целите на законови интереси). Ако възразите, повече няма да обработваме личните Ви данни, освен ако не можем да докажем задължителни законови основания за обработването, които надхвърлят Вашите интереси, права и свободи или за установяване, упражняване или защита на правни искове.
 • Право за оттегляне на съгласието за защита на данните. Ако сте ни предоставили Вашето съгласие за обработката на Вашите лични данни, може да оттеглите съгласието по всяко време, като това влиза в сила веднага. Това не засяга законността на обработването на Вашите лични данни преди оттегляне на съгласието.
 • Право на подаване на жалба. Имате право да се свържете с Органа за защита на данните във Вашата страна, за да подадете жалба срещу нашите практики за защита и поверителност на данните.

КАК ДА УПРАЖНЯВАТЕ ПРАВАТА СИ

Ако искате да упражнявате тези права, по всяко време можете да се свържете с нас директно или с нашя представител в ЕС: Kaspersky Labs GmbH, Ingolstadt, Германия, info@kaspersky.de, +49 (0) 841 98 18 90.

По принцип не трябва да плащате такса, за да имате достъп до Вашите лични данни (или да упражнявате някои от другите права).

Може да се наложи да изискаме специфична информация от Вас, за да можем да потвърдим Вашата самоличност и да Ви осигурим правото да имате достъп до Вашите лични данни (или да упражнявате някои от Вашите други права). Това е мярка за защита, за да се осигури, че личните данни не се разкриват на лице, което няма право да ги получи. Също така може да се свържем с Вас, за да поискаме допълнителна информация във връзка с Вашето искане, за да Ви дадем по-бързо отговор.

Опитваме се да отговорим на всички основателни искания в рамките на един месец. Понякога може да ни отнеме повече от един месец, ако Вашето искане е особено сложно или сте подали няколко искания. В този случай ще Ви известим и ще Ви държим в течение.

ЖАЛБИ

Ако искате да подадете жалба относно настоящата Декларация за поверителност или нашите практики във връзка с Вашите лични данни, моля, свържете се с нас.

Ако считате, че обработването на лични данни, свързани с Вас, нарушава приложимото законодателство за защита на личните данни, имате право да подадете жалба към компетентния надзорен орган по всяко време. Кой надзорен орган има компетенции относно Вашата жалба може да зависи от страната, където живеете.