Бележки за търговските марки

12 април 2023 г.

ID 143122

Регистрираните търговски марки и марки за услуги са собственост на съответните им притежатели.

App Store, Apple, Finder, iCloud, iTunes, Launchpad, Mac, macOS, OS X и Touch ID са търговски марки на Apple Inc.

IOS е регистрирана търговска марка или търговска марка на Cisco Systems, Inc. и/или филиалите й в САЩ и някои други държави.

Android, Firebase, Google и Google Play са търговски марки на Google LLC.

Microsoft и Windows са търговски марки на групата компании на Microsoft.

JavaScript е регистрирана търговска марка на Oracle и/или филиалите й.

Intel е търговска марка на Intel Corporation в САЩ и/или други държави.

„WireGuard“ и логото „WireGuard“ са регистрирани търговски марки на Jason A. Donenfeld.

Намерихте ли тази статия за полезна?
Какво може да подобрим?
Благодарим за обратната връзка! Помагате ни да се подобрим.
Благодарим за обратната връзка! Помагате ни да се подобрим.