Paziņojumi par preču zīmēm

2023. gada 12. aprīlis

ID 143122

Reģistrētās preču zīmes un pakalpojumu zīmes pieder to attiecīgajiem īpašniekiem.

App Store, Apple, Finder, iCloud, iTunes, Launchpad, Mac, macOS, OS X un Touch ID ir Apple Inc. preču zīmes.

IOS ir Cisco Systems, Inc. un/vai tās meitasuzņēmumu reģistrēta preču zīme vai preču zīme Amerikas Savienotajās Valstīs un atsevišķās citās valstīs.

Android, Firebase, Google un Google Play ir Google LLC preču zīmes.

Microsoft un Windows ir Microsoft uzņēmumu grupas preču zīmes.

JavaScript ir Oracle un/vai tās meitasuzņēmumu reģistrēta preču zīme.

Intel ir Intel Corporation preču zīme ASV un/vai citās valstīs.

"WireGuard" un "WireGuard" logotips ir Džeisona A. Donenfelda reģistrētas preču zīmes.

Vai šis raksts bija noderīgs?
Ko mēs varam uzlabot?
Paldies jums par atsauksmēm! Jūs palīdzat mums pilnveidoties.
Paldies jums par atsauksmēm! Jūs palīdzat mums pilnveidoties.