ประกาศเครื่องหมายการค้า

12 เมษายน 2566

ID 143122

เครื่องหมายการค้าจดทะเบียนและเครื่องหมายบริการเป็นทรัพย์สินของเจ้าของนั้นๆ

App Store, Apple, Finder, iCloud, iTunes, Launchpad, Mac, macOS, OS X และ Touch ID เป็นเครื่องหมายการค้าของ Apple Inc.

IOS เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนหรือเครื่องหมายการค้าของ Cisco Systems, Inc. และ/หรือบริษัทในเครือในประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศอื่นๆ บางประเทศ

Android, Firebase, Google และ Google Play เป็นเครื่องหมายการค้าของ Google LLC.

Microsoft และ Windows เป็นเครื่องหมายการค้าของกลุ่มบริษัท Microsoft

JavaScript เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Oracle และ/หรือบริษัทในเครือของ Oracle

Intel เป็นเครื่องหมายการค้าของ Intel Corporation ในประเทศสหรัฐอเมริกาและ/หรือประเทศอื่น ๆ

"WireGuard" และโลโก้ "WireGuard" เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Jason A. Donenfeld

คุณคิดว่าบทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
เราสามารถทำอะไรเพื่อปรับปรุงได้บ้าง
ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ! คุณช่วยให้เราปรับปรุง
ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ! คุณช่วยให้เราปรับปรุง