Merknader om varemerker

12. april 2023

ID 143122

Registrerte varemerker og tjenestemerker tilhører sine respektive eiere.

App Store, Apple, Finder, iCloud, iTunes, Launchpad, Mac, macOS, OS X og Touch ID er varemerker for Apple Inc.

IOS er et registrert varemerke eller et varemerke som tilhører Cisco Systems, Inc. og/eller deres partnere i USA og i andre land.

Android, Firebase, Google og Google Play er varemerker tilhørende Google LLC.

Microsoft og Windows er varemerker som tilhører Microsoft-konsernet.

JavaScript er et registrert varemerke som tilhører Oracle og/eller deres partnere.

Intel er et varemerke som tilhører Intel Corporation i USA og i andre land.

"WireGuard" og "WireGuard"-logoen er registrerte varemerker for Jason A. Donenfeld.

Synes du at denne artikkelen er nyttig?
Hva kan vi gjøre bedre?
Takk for din tilbakemelding! Du hjelper oss med å forbedre.
Takk for din tilbakemelding! Du hjelper oss med å forbedre.