Επισημάνσεις για τα εμπορικά σήματα

12 Απριλίου 2023

ID 143122

Σήματα κατατεθέντα και σήματα υπηρεσιών αποτελούν ιδιοκτησία των αντίστοιχων κατόχων τους.

Οι ονομασίες App Store, Apple, Finder, iCloud, iTunes, Launchpad, Mac, macOS, OS X και Touch ID είναι εμπορικά σήματα της Apple Inc.

Η ονομασία IOS είναι εμπορικό σήμα ή σήμα κατατεθέν της Cisco Systems, Inc. ή/και των συνδεόμενων εταιρειών της στις Ηνωμένες Πολιτείες και σε ορισμένες άλλες χώρες.

Οι ονομασίες Android, Firebase, Google και Google Play είναι εμπορικά σήματα της Google LLC.

Οι ονομασίες Microsoft και Windows είναι εμπορικά σήματα του ομίλου εταιρειών Microsoft.

Το JavaScript είναι σήμα κατατεθέν της Oracle ή/και των συνδεδεμένων εταιρειών της.

Η ονομασία Intel είναι εμπορικό σήμα της Intel Corporation στις ΗΠΑ ή/και άλλες χώρες.

Η ονομασία «WireGuard» και το λογότυπο «WireGuard» είναι σήματα κατατεθέντα του Jason A. Donenfeld.

Βρήκατε χρήσιμο αυτό το άρθρο;
Τι μπορούμε να κάνουμε καλύτερα;
Ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Μας βοηθάτε να βελτιωθούμε.
Ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Μας βοηθάτε να βελτιωθούμε.