Obaveštenja o robnim markama

12. april 2023.

ID 143122

Registrovane robne marke i uslužni žigovi su vlasništvo njihovih vlasnika.

App Store, Apple, Finder, iCloud, iTunes, Launchpad, Mac, macOS, OS X i Touch ID su zaštitni znaci kompanije Apple Inc.

IOS je registrovana robna marka ili zaštitni znak kompanije Cisco Systems, Inc. i/ili njenih filijala u Sjedinjenim Državama i pojedinim drugim zemljama.

Android, Firebase, Google i Google Play su zaštitni znakovi kompanije Google LLC.

Microsoft i Windows su zaštićene robne marke Microsoft grupacije kompanija.

JavaScript je registrovani zaštitni znak kompanije Oracle i/ili njenih filijala.

Intel je zaštitni znak kompanije Intel Corporation u SAD i/ili drugim zemljama.

„WireGuard“ i logotip „WireGuard“ su registrovani zaštitni znaci Džejsona A. Donenfelda.

Da li vam je članak bio od koristi?
Šta bismo mogli da uradimo bolje?
Hvala vam na povratnim informacijama! Pomažete nam da postanemo bolji.
Hvala vam na povratnim informacijama! Pomažete nam da postanemo bolji.