Ограничение за използване на приложение

12 октомври 2023 г.

ID 131811

Забранено е да се използва Kaspersky VPN Secure Connection за следните цели:

 • За всякаква цел, която нарушава приложимото местно, национално или международно законодателство или регламент на държавата, в която се намира VPN сървъра, или в която се използва приложението.
 • За причиняване на вреда или опит за причиняване на вреда на непълнолетни с помощта на всякакви средства.
 • За неправомерна употреба на приложението и умишлено разполагане на зловреден компютърен софтуер или други подобни кодови фрагменти, които са зловредни и/или нанасят технологична вреда.
 • За обратно инженерство, декомпилиране, демонтаж, модификация, интерпретиране или други опити за разкриване на изходния код на приложението или за създаване на производни операции.
 • За получаване на неупълномощен достъп, намеса в или нанасяне на щети на приложението. Всякакво такова нарушаване ще бъде докладвано на съответните упълномощени изпълнителни агенции и ние ще им помогнем в разкриването на вашата идентичност. Ако възникне такова нарушаване, правата ви за използване на приложението ще бъдат незабавно прекратени.
 • За качване, публикуване, изпращане по имейл или прехвърляне по друг начин на всякакво съдържание, целящо да предизвика поведение, което е незаконно, опасно, застрашаващо, насилствено, с цел тормоз, нечестно, унизително, неморално, непристойно, клеветническо, което посяга на неприкосновеността на личния живот, зловредно или расистко, подстрекаващо към етнически или други конфликти, или всякакво съдържание, което е вероятно да провокира такова поведение.
 • За представяне вместо друго лице или юридическо лице или фалшифициране по друг начин вашата самоличност или асоцииране с юридическо лице в случаи, в които се изисква такова идентифициране или е определено от приложимото законодателство.
 • За фалшифициране или манипулиране на средства за идентифициране с цел разкриване на оригиналния източник на всякакво съдържание предавано по VPN системите.
 • За качване, публикуване, изпращане по имейл или прехвърляне по друг начин на всякакво съдържание, което нарушава правата на някоя страна за патент, търговска марка, търговска тайна, авторски права или друга интелектуална собственост.
 • За качване, публикуване, изпращане по имейл или прехвърляне по друг начин на всякакви нежелани или неупълномощени уведомления или рекламни материали, като например „нежелана поща“, „спам“, „верижни писма“ или „пирамидални схеми“.
 • За намеса в или възпрепятстване на VPN системи и/или VPN сървъри и/или VPN мрежи или нарушаване на някои от изискванията, процедурите, политиките или правилата на мрежите, свързани към VPN системи.
 • За събиране и съхраняване на лични данни на други потребители без тяхното знание.
 • За разпространяване на информация, която подбужда незаконна дейност или насърчава причиняването на физически щети или наранявания на всякакви групи от хора или отделни лица, или която насърчава всякакъв акт на насилие срещу животни.

Kaspersky не е доставчик на VPN (Virtual Private Network) услуги. Ако достъпът до конкретни уеб сайтове или услуги е ограничен в региона на доставчика на VPN услуги, няма да можете да осъществявате достъп до тези уеб сайтове и услуги чрез Kaspersky VPN Secure Connection.

Намерихте ли тази статия за полезна?
Какво може да подобрим?
Благодарим за обратната връзка! Помагате ни да се подобрим.
Благодарим за обратната връзка! Помагате ни да се подобрим.