Hạn chế sử dụng ứng dụng

12 Tháng Mười, 2023

ID 131811

Bạn bị nghiêm cấm sử dụng Kaspersky VPN Secure Connection vì các mục đích sau:

 • Vì mọi mục đích vi phạm bất cứ luật pháp hay quy định địa phương, quốc gia hoặc quốc tế hiện hành nào của quốc gia trong đó máy chủ VPN được đặt hoặc ứng dụng được sử dụng.
 • Vì mục đích gây hại hoặc có ý định gây hại cho trẻ nhỏ qua bất cứ phương thức nào.
 • Vì mục đích sử dụng sai cách ứng dụng và cố ý triển khai các phần mềm máy tính độc hại, hoặc bất cứ đoạn mã tương tự nào khác có tính độc hại và / hoặc gây thiệt hại công nghệ.
 • Vì mục đích đảo ngược công nghệ, dịch ngược, tháo, sửa đổi, biên dịch, hay bất cứ nỗ lực nào khác để khai thác mã nguồn của ứng dụng, hoặc để tạo các hoạt động phái sinh.
 • Vì mục đích truy cập trái phép, can thiệp hoặc gây hại cho ứng dụng. Mọi vi phạm đó sẽ được báo cáo với cơ quan hành pháp có thẩm quyền, và chúng tôi sẽ hỗ trợ các cơ quan đó trong việc xác định danh tính của bạn. Nếu xảy ra vi phạm, quyền sử dụng ứng dụng của bạn sẽ ngay lập tức bị chấm dứt.
 • Vì mục đích tải lên, đăng tải, gửi qua email hoặc bằng cách này hay cách khác truyền tải bất cứ nội dung nào nhằm kích động các hành vi trái pháp luật, nguy hiểm, đe dọa, bạo lực, quấy rối, sai sự thật, bôi nhọ, trái đạo đức, khiếm nhã, hạ thấp danh dự, xâm phạm quyền riêng tư, ác ý hoặc kỳ thị chủng tộc, kích động xung đột sắc tộc hoặc bất kỳ xung đột nào khác, hoặc bất kỳ nội dung nào có khả năng kích động hành vi đó.
 • Vì mục đích giả làm bất cứ một người hay thực thể hợp pháp nào khác, hoặc để bóp méo danh tính bản thân hoặc mối quan hệ với một thực thể hợp pháp trong những trường hợp cần hay bắt buộc phải xác định rõ theo yêu cầu của pháp luật hiện hành.
 • Vì mục đích làm giả hoặc thao túng các phương pháp xác định nhằm che giấu nguồn gốc của nội dung được truyền tải qua hệ thống VPN.
 • Vì mục đích tải lên, đăng tải, gửi qua email hoặc bằng cách này hay cách khác truyền tải bất kỳ nội dung nào vi phạm quyền của bất cứ bên nào đối với các bằng sáng chế, thương hiệu, bí mật thương mại, bản quyền, hoặc các tài sản trí tuệ khác.
 • Vì mục đích tải lên, đăng tải, gửi qua email hoặc bằng cách này hay cách khác truyền tải bất cứ thông báo hoặc tài liệu quảng cáo không mong muốn hay trái phép nào, ví dụ như "thư rác", "spam", "thư dây chuyền", hoặc "môi giới đa cấp".
 • Vì mục đích can thiệp hoặc vô hiệu các hệ thống VPN và / hoặc máy chủ VPN và / hoặc mạng VPN, hoặc vi phạm bất cứ yêu cầu, thủ tục, chính sách hoặc quy tắc mạng nào kết nối với hệ thống VPN.
 • Vì mục đích thu thập và lưu trữ dữ liệu cá nhân của những người dùng khác mà không có sự cho phép của họ.
 • Vì mục đích phân phối thông tin kích động các hoạt động trái pháp luật, hoặc quảng bá việc gây hại thể chất hoặc thương tật đến bất cứ nhóm người hoặc cá nhân nào, hay quảng bá bất cứ hành động bạo lực nào chống lại động vật.

Kaspersky không phải là một nhà cung cấp dịch vụ VPN (Virtual Private Network). Nếu việc truy cập đến các website hoặc dịch vụ cụ thể bị hạn chế trong khu vực của nhà cung cấp dịch vụ VPN, bạn sẽ không thể truy cập các website và dịch vụ này thông qua Kaspersky VPN Secure Connection.

Bạn có thấy bài viết này hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện điều gì không?
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.