„Kaspersky VPN Secure Connectiоn“, skirta „Windows“

Taikomosios programos naudojimo apribojimai

2023 m. spalio 2 d.

ID 131811

Draudžiama naudoti „Kaspersky VPN Secure Connection“ šiais tikslais:

 • Bet kokiais tikslais, pažeidžiančiais bet kokius galiojančius vietinius, nacionalinius ar tarptautinius įstatymus ar šalies, kurioje yra VPN serveris arba kurioje naudojama programa, teisės aktus.
 • Siekiant padaryti žalą ar bandyti padaryti žalą nepilnamečiams, naudojant bet kokias priemones.
 • Netinkamai naudojant programą ir tyčia diegiant kenksmingą kompiuterinę programinę įrangą ar kitus panašius kodo fragmentus, kurie yra kenksmingi ir (arba) daro žalą technologijai.
 • Atvirkštinės inžinerijos, dekompiliavimo, išardymo, modifikavimo, aiškinimo ar bet kokių bandymų atskleisti programos šaltinio kodą arba sukurti išvestines operacijas tikslais.
 • Norint gauti neteisėtą prieigą, kištis į programą ar padaryti jai žalą. Apie bet kokį tokį pažeidimą bus pranešta atitinkamoms įgaliotoms vykdomosioms agentūroms, o mes padėsime tokioms agentūroms atskleisti jūsų tapatybę. Jei toks pažeidimas įvyksta, jūsų teisės naudoti programą bus nedelsiant nutrauktos.
 • Siekiant įkelti, skelbti, siųsti el. paštu ar kitaip perduoti bet kokį turinį, kuriuo siekiama išprovokuoti neteisėtą, pavojingą, grėsmingą, smurtinį, nesąžiningą, žeminantį, amoralų, nepadorų, šmeižikišką, pažeidžiantį privatumą, kenkėjišką ar rasistinį elgesį, kurstantį etninius ar kitokius konfliktus, ar bet kokį turinį, kuris gali sukelti tokį elgesį.
 • Siekiant apsimesti kitu asmeniu ar juridiniu asmeniu arba kitaip iškreipti jūsų asmeninę tapatybę ar asociaciją su juridiniu asmeniu tais atvejais, kai toks identifikavimas yra būtinas arba numatytas galiojančiuose teisės aktuose.
 • Siekiant suklastoti ar manipuliuoti identifikavimo priemonėmis, kad nuslėptumėte bet kokio turinio, perduodamo per VPN sistemas, pirminį šaltinį.
 • Siekiant įkelti, paskelbti, siųsti el. paštu ar kitaip perduoti turinį, kuris pažeidžia bet kurios šalies teises į bet kurį patentą, prekės ženklą, komercinę paslaptį, autorių teises ar kitą intelektinę nuosavybę.
 • Siekiant įkelti, paskelbti, siųsti el. paštu ar kitaip perduoti nepageidaujamus ar neleistinus pranešimus ar reklaminę medžiagą, pavyzdžiui, pašto šiukšles, brukalą, grandininius laiškus ar piramidės schemas.
 • Siekiant kištis į VPN sistemas ir (arba) VPN serverius ir (arba) VPN tinklus arba pažeisti bet kokius su VPN sistemomis sujungtų tinklų reikalavimus, procedūras, strategijas ar taisykles.
 • Siekiant rinkti ir saugoti kitų vartotojų asmeninius duomenis jiems nežinant.
 • Siekiant skleisti informaciją, kuria kurstoma neteisėta veikla arba kuri skatina fizinę žalą ar sužalojimą bet kuriai žmonių grupei ar asmeniui, arba kuri skatina smurtą prieš gyvūnus.

„Kaspersky“ nėra VPN (virtualaus privataus tinklo) paslaugų teikėja. Jei VPN paslaugų teikėjo regione prieiga prie konkrečių svetainių ar paslaugų yra ribota, negalėsite pasiekti šių svetainių ir paslaugų per „Kaspersky VPN Secure Connection“.

Ar šis straipsnis jums buvo naudingas?
Ką galėtume padaryti geriau?
Dėkojame už atsiliepimą! Jūs padedate mums tobulėti.
Dėkojame už atsiliepimą! Jūs padedate mums tobulėti.