Omezení používání aplikace

2. října 2023

ID 131811

Je zakázáno používat aplikaci Kaspersky VPN Secure Connection pro následující účely:

 • Jakýkoli účel, který narušuje libovolnou platnou místní, národní nebo mezinárodní legislativu nebo nařízení země, ve které se nachází server VPN nebo ve které je aplikace používána.
 • Účel, který způsobuje poškození nebo který se pokouší jakýmikoli prostředky způsobit poškození nezletilých.
 • Účel nezákonného používání aplikace a úmyslné nasazení škodlivého počítačového softwaru nebo fragmentů s jiným podobným kódem, které škodí nebo způsobují technologické poškození.
 • Účel reverzního inženýrství, dekompilace, rozebrání, modifikace, interpretace nebo jakýchkoli pokusů o zveřejnění zdrojového kódu aplikace nebo vytvoření odvozených operací.
 • Účel získání neautorizovaného přístupu, který narušuje nebo poškozuje aplikaci. Jakékoli takovéto narušení bude nahlášeno příslušným autorizovaným výkonným orgánům, se kterými budeme spolupracovat při odhalení vaší identity. Pokud dojde k takovému narušení, vaše práva používat aplikaci budou okamžitě vypovězena.
 • Účel odesílání, publikování, posílání e-mailem nebo jiný způsob přenosu jakéhokoli obsahu s cílem vyvolat chování, které je nezákonné, nebezpečné, ohrožující, násilné, obtěžující, nečestné, ponižující, nemorální, nemravné, hanlivé, narušující nedotknutelnost soukromí, škodlivé nebo rasistické, podněcující etnické nebo jiné konflikty, nebo jakéhokoli obsahu, který pravděpodobně povede k takovému chování.
 • Účel předstírání, že jste libovolná jiná osoba nebo právnická osoba nebo jiné překrucování vaší osobní identity nebo spojitosti s právnickou osobou v případech, kdy je platnou legislativou požadována nebo vyhrazena takováto identifikace.
 • Účel falšování nebo manipulace prostředků identifikace s cílem zatajit původní zdroj libovolného obsahu přenášeného pomocí systémů VPN.
 • Účel odesílání, publikování, zasílání e-mailem nebo jiný způsob přenosu jakéhokoli obsahu, který narušuje nárok libovolné strany na libovolný patent, ochrannou známku, autorské právo a jiné intelektuální vlastnictví.
 • Účel odesílání, publikování, zasílání e-mailem nebo jiný způsob přenosu jakýchkoli nechtěných nebo neautorizovaných oznámení nebo propagačních materiálů, jako je reklamní pošta, nevyžádaná pošta, řetězové dopisy nebo pyramidové schéma.
 • Účel narušení nebo ochromení systémů VPN nebo serverů VPN nebo sítí VPN, nebo narušení jakýchkoli podmínek, postupů, zásad nebo pravidel sítí připojených k systémům VPN.
 • Účel shromažďování a ukládání osobních dat ostatních uživatelů bez jejich vědomí.
 • Účel šíření informací, které podněcují nezákonnou činnost nebo které propagují fyzické poškození nebo zranění libovolné skupiny lidí nebo jednotlivců nebo které propagují jakýkoli násilný čin vůči zvířatům.

Společnost Kaspersky není poskytovatelem služeb VPN (Virtual Private Network). Pokud je přístup k určitým webovým stránkám v oblasti poskytovatele VPN služeb omezen, nebudete moci tyto webové stránky a služby prostřednictvím aplikace Kaspersky VPN Secure Connection používat.

Byl článek užitečný?
Co můžeme vylepšit?
Děkujeme za vaši zpětnou vazbu! Pomáháte nám se zlepšovat.
Děkujeme za vaši zpětnou vazbu! Pomáháte nám se zlepšovat.