Περιορισμός χρήσης εφαρμογής

2 Οκτωβρίου 2023

ID 131811

Η χρήση του Kaspersky VPN Secure Connection απαγορεύεται για τους ακόλουθους σκοπούς:

 • Για οιονδήποτε σκοπό που παραβιάζει οιαδήποτε ισχύουσα τοπική, εθνική ή διεθνή νομοθεσία ή κανονισμό της χώρας στην οποία βρίσκεται ο διακομιστής VPN ή στην οποία χρησιμοποιείται η εφαρμογή.
 • Για το σκοπό της πρόκλησης βλάβης ή την προσπάθεια πρόκλησης βλάβης σε ανήλικους με κάθε μέσο.
 • Για το σκοπό της ακατάλληλης χρήσης της εφαρμογής και της εκ προθέσεως ανάπτυξης κακόβουλου λογισμικού υπολογιστή ή οιωνδήποτε άλλων παρόμοιων τμημάτων κώδικα που είναι κακόβουλα ή/και προκαλούν τεχνολογική βλάβη.
 • Για το σκοπό του αντίστροφου τεχνικού σχεδιασμού (reverse engineering), της αντίστροφης μεταγλώττισης, της αποσυναρμολόγησης, τροποποίησης, ερμηνείας ή οποιωνδήποτε προσπαθειών αποκάλυψης του κώδικα πηγής της εφαρμογής ή της δημιουργίας παράγωγων λειτουργιών.
 • Για το σκοπό της απόκτησης μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης, της παρεμπόδισης του ή της πρόκλησης βλάβης στην εφαρμογή. Οιασδήποτε τέτοια παραβίαση θα αναφερθεί στους αρμόδιους εκτελεστικούς οργανισμούς και θα βοηθήσουμε αυτούς τους οργανισμούς να αποκαλύψουν την ταυτότητά σας. Σε περίπτωση που συμβεί τέτοια παραβίαση, τα δικαιώματα χρήσης της εφαρμογής σας θα τερματιστούν άμεσα.
 • Για σκοπούς της μεταφόρτωσης, δημοσίευσης, αποστολής με email ή άλλου τύπου μεταφοράς οιουδήποτε περιεχομένου με στόχο την πρόκληση συμπεριφοράς η οποία είναι παράνομη, επικίνδυνη, απειλητική, βίαια, που προορίζεται για παρενόχληση, ανέντιμη, εξευτελιστική, ανήθικη, αναξιοπρεπής, δυσφημιστική, που παραβιάζει την ιερότητα του απαραβίαστου της ιδιωτικής ζωής, κακόβουλη ή ρατσιστική, που παροτρύνει φυλετικές ή άλλες συγκρούσεις ή οιοσδήποτε περιεχόμενο που πιθανόν να προκαλέσει τέτοια συμπεριφορά.
 • Για το σκοπό της προσποίησης ότι είστε κάποιος άλλος ή μια άλλη νομική οντότητα ή εάν διαστρεβλώνετε με άλλον τρόπο την ταυτότητά σας ή τη σχέση σας με μια νομική οντότητα σε περιπτώσεις όπου απαιτείται τέτοια ταυτοποίηση ή που ορίζεται από την ισχύουσα νομοθεσία.
 • Για το σκοπό της παραποίησης ή αλλοίωσης μέσων ταυτοποίησης για την απόκρυψη της αρχικής πηγής οιοσδήποτε περιεχομένου που μεταδίδεται μέσω των συστημάτων VPN.
 • Για σκοπούς της μεταφόρτωσης, δημοσίευσης, αποστολής με email ή άλλου τύπου μεταφοράς οιουδήποτε περιεχομένου που παραβιάζει οιοσδήποτε δικαίωμα του συμβαλλόμενου μέρους σε οιοδήποτε δίπλωμα ευρεσιτεχνίας, εμπορικό σήμα, εμπορικό μυστικό, πνευματικά δικαιώματα ή άλλες μορφές πνευματικής ιδιοκτησίας.
 • Για το σκοπό της μεταφόρτωσης, δημοσίευσης, αποστολής με email ή άλλου τύπου μεταφοράς οιωνδήποτε ανεπιθύμητων ή μη εξουσιοδοτημένων ανακοινώσεων ή διαφημιστικών υλικών, όπως "ανεπιθύμητη αλληλογραφία", "spam", "αλυσιδωτές επιστολές" ή "συστήματα πυραμίδας".
 • Για το σκοπό της παρεμπόδισης ή της εξουδετέρωσης συστημάτων VPN ή/και διακομιστών VPN ή/και δικτύων VPN ή της παραβίασης οιασδήποτε από τις απαιτήσεις, διαδικασίες, πολιτικές ή τους κανόνες των δικτύων που συνδέονται με τα συστήματα VPN.
 • Για το σκοπό της συλλογής δεδομένων και τις αποθήκευσης προσωπικών δεδομένων άλλων χρηστών εν αγνοία τους.
 • Για το σκοπό της διανομής πληροφοριών που υποκινούν παράνομες δραστηριότητες ή που ενθαρρύνουν την πρόκληση σωματικής βλάβης ή τραυματισμού μιας ομάδας ατόμων ή μεμονωμένων ατόμων, ή που προωθεί οιασδήποτε πράξη βίας κατά των ζώων.

Η Kaspersky δεν είναι παροχέας υπηρεσιών VPN (Virtual Private Network - Εικονικό ιδιωτικό δίκτυο). Εάν η πρόσβαση σε συγκεκριμένες τοποθεσίες web ή υπηρεσίες είναι περιορισμένη στην περιοχή του παροχέα υπηρεσιών VPN, η πρόσβαση σε αυτές τις τοποθεσίες web και τις υπηρεσίες δεν θα είναι δυνατή μέσω του Kaspersky VPN Secure Connection.

Βρήκατε χρήσιμο αυτό το άρθρο;
Τι μπορούμε να κάνουμε καλύτερα;
Ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Μας βοηθάτε να βελτιωθούμε.
Ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Μας βοηθάτε να βελτιωθούμε.